Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 12/2005

vyšlo v prosinci 2005

Minulost, přítomnost a budoucnost ary Spixova

Autor: -red-

V roce 1817 se z Mnichovské univerzity do Brazílie vydali zoologové Johann Baptist von Spix, Johannes Natterer a botanik Carl Friedrich von Martius. Spix a Martius zůstali v Brazílii až do roku 1820, aby nashromáždili obrovskou zoologickou sbírku včetně šedesáti sedmi nových druhů ptáků. Jedním z druhů „lapených“ na řece Sao Francisco v roce 1819 byl i „modrý ara“, kterého Spix určil jako aru hyacintového, druh, který již nebyl vědě neznámý. Teprve v roce 1832 Johann Wagler, když pracoval se Spixovou sbírkou, narazil na tento vzorek a určil v něm nový druh, který pojmenoval po jeho objeviteli. Stalo se tak až šest let po smrti Spixe, který zemřel ve věku 45 let. Teprve za dalších 80 let byl uvedený druh opět zaznamenán ve volné přírodě.

Osamostatňování mláděte ary Spixova

Autor: Matthias Reinschmidt - Loro Parque

Na konci dubna se osamostatnilo druhé mládě ary Spixova. Kontakt s prvním odchovaným arou, který se narodil o půl roku dříve, přispěl k jeho osamostatnění. Pro tyto dva ptáky to byla první zkušenost s jedincem stejného druhu. Zatímco dříve narozený ara Spixův byl vychováván společně s arou marakánou, aby si zvykl na společnost jiných ptáků, druhý neměl žádného vyhovujícího společníka, se kterým by vyrůstal. Narodil se v listopadu, což je na Tenerife období, kdy se žádný jiný druh arů nerozmnožuje. Když začalo tomuto mladšímu arovi růst modré peří, dali jsme mu do inkubátoru zrcátko, aby se viděl a zvykl si na opeření svého vlastního druhu.

Neznámí madové – rod Tanygnathus (2)

Autor: Mgr. Jan Sojka - Horka n. Moravou

Do rodu Tanygnathus patří 4 druhy papoušků, které se vyznačují typickým robustním zobákem červené nebo rohovinové barvy. Madové tohoto rodu jsou ptáci střední velikosti od 30 do 40 cm. Dalším charakteristickým znakem rodu Tanygnathus je neopeřené ozobí, převládající barvou peří je zelená. Ve svém článku budu čerpat z dat, která mi byla poskytnuta Tanygnatus Society – celosvětovou organizací, která sdružuje chovatele těchto zajímavých papoušků a dále pak indonéské vládní organizace ProFauna Indonesia, jež prováděla v roce 2003 monitoring madů v přírodě. Takto bych chtěl představitelům těchto organizací touto cestou poděkovat.

Chov a odchov mady černoramenného

Autor: Diana Hollowa - Tanygnatus Society

Domnívám se, že tady můžeme u tohoto druhu narazit. Oni nemohou přežívat na granulované stravě, která je plná barviv, konzervačních látek a jiných umělých přísad. Potřebují naopak pestrou skladbu čerstvých a zdravých potravin. To znamená ovoce ve formě pomerančů, jablek, kiwi, mango, a zeleniny jako je růžičková kapusta, dýně a sladké brambory. Také je krmím těstovinami, fazolemi a rýží, keksy, celozrnným chlebem a dobře povařeným masem. Moji papoušci si občas rádi pochutnají na vařeném libovém masu z kuřete, také steaky a vepřové kotlety jsou velmi oblíbené.

Aymara pruhovaný (2)

Autor: Ing. Jerzy Ćwik - Tarnowiec-Tarnów

Aymarové pruhovaní se v zajetí poměrně snadno rozmnožují. Nicméně navzdory tomu vždy patřili k „problematickým” ptákům. V Evropě se objevili již v roce 1886, ale první odchov se podařil teprve v r.1902 v Německu. V Anglii byli odchováni poprvé roku 1913, a ve Spojených státech až v roce 1938. V Dánsku 1955, v Holandsku 1956, ve Švédsku 1968, a v Česku teprve v roce 1970. A u nás? To není bohužel známo. Mám za to, že se některým chovatelům podařily odchovy přede mnou, ale bohužel nic o tom nevím. V mém chovu byli aymarové pruhovaní poprvé odchováni v roce 2000.

Poznámky k posuzování andulek

Autor: Milan Habrcetl - Kladno

V roce 2003 bylo zřejmé, že situace je neúnosná a proto dochází k následujícím změnám. Bylo umožněno, aby posuzovatelé byli školeni a posuzovali jen odbornost, které se věnují – tzv. specializace. Umožní to hlubší znalost jedné kategorie a nestane se tak, že andulky bude posuzovat někdo, kdo chová zebřičky a andulky sám doma nechová. Od roku 2004 byli pro každou kategorii vybráni garanti, kteří budou zajišťovat proškolení posuzovatelů kategorií, které mají na starosti.

38. Celostátní výstava andulek

Autor: Milan Habrcetl - Kladno

Klub chovatelů andulek se sídlem v Praze uspořádal ve dnech 21. - 23. října 2005 v prostorách skleníků Botanické zahrady UK 38. celostátní výstavu andulek. Na výstavě představilo své odchovy 42 chovatelů z celé České republiky a počet klecí dosáhl konečného čísla 593. Ačkoliv, jak avizuji hned na začátku, KCHA pořádal výstavu jako třídenní, díky ptačí chřipce postihlo nařízení ministra zemědělství i tuto výstavu. Pořadatelé byli nuceni výstavu ukončit již v pátek 21.10. neboť od páteční půlnoci již nikdo z veřejnosti nesměl mít do skleníku přístup.

Představujeme: Českomoravský klub chovatelů loriů

Autor: Antonín Korec - Klatovy

Není to ještě tak dávno, kdy při vyslovení „papoušek lori“ si většina laické a někdy i část chovatelské veřejnosti představila krotkého domácího opeřence jakéhokoliv papouščího rodu a druhu. Nelze se tomu divit, protože počet loriů u nás před zhruba pětadvaceti roky se pohyboval jen v několika málo desítkách kusů a jejich chovatelé by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Důvodů, proč byl poměrně malý zájem o tyto papoušky ze strany českých i slovenských chovatelů, bylo několik: nepříliš časté dovozy loriů, vysoké ceny a převládající názor o složitosti chovu a odchovu těchto papoušků.

Okénko z cest - Ptačí kolekce ZOO Winchester

Autor: Ing. Vít Vojtíšek - Beroun

Tato příjemná ZOO nese sice ve své adrese jméno města Winchester, ale aglomerace je ve skutečnosti poměrně dost vzdálená i když dosažitelná městskou dopravou. Jméno zahrada získala od bývalého panského sídla - zámečku Marwell Hall. Ten je dnes ze všech stran obklopen parkem a prostornými výběhy exotických zvířat. Ještě než se pohroužíme do nitra zahrady za jejími ptačími obyvateli, uvedu alespoň v krátkosti pár obecných informací. Marwell Zoological Park založil Dr. John Knowles v roce 1969. Pro veřejnost byla tato soukromá ZOO zpřístupněna však až v roce 1972. V roce 1978 byl předán veškerý majetek, půda, zvířata, budovy atd. do správy Marwell Preservation Trust.

Pár slov k lizardům

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Jak každý chovatel nebo jen příznivec lizarda ví, má tento kreslený kanár ve svém standardu několik pozic, podle kterých se posuzuje nebo určuje jeho kvalita. Nechci polemizovat o tom, která z 10 pozic je důležitá nebo naopak na kterou není potřeba brát až takový zřetel. Podle mne jsou všechny velmi důležité a míra jejich důležitosti je vždy vyjádřena počtem bodů v té či oné kolonce podle nároků, kladených na toto plemeno. Rád bych pohovořil o dvou pozicích, které mají stejný počet bodů, a přesto je jejich důležitost přinejmenším diskutabilní. Jsou to čepička (cap) a prsa (rowings). Obě tyto pozice mají v ideálu, tedy ve standardu lizarda, shodný počet 10 bodů.

Farebný chov a mutácie u amadín Gouldovej (2)

Autor: Marek Buranský - Nové Zámky

Každý chovateľ by mal dbať na to, aby odchovával štandardné vtáky. Keď píšem o tom, že by vtáky mali vyhovovať štandardu, nemusí to nutne znamenať, že by to mal byť štandard písaný C. O. M. či inou organizáciou. Myslel som skorej to, aby vtáky neboli degenerované v zmysle špatného (riedkeho nie dobre upraveného...) operenia, nesprávneho držania tela... Aby to boli vtáky štandardné v širšom zmysle, teda podľa možností bez príbuzenskej plemenitby a u mutácií nerobiť párenie, ktoré zoslabuje operenie a veľkosť postavy. Je nutné dbať na zachovanie prirodzených pudov: tokanie, párenie, hniezdenie, vysedenie znášky, odchov mláďat...

Dudek chocholatý a jeho chov

Autor: MVDr. Lubomír Palkovič - České Budějovice

Dudek chocholatý je jediným druhem čeledi dudkovitých (Upupidae) a má asi devět poddruhů. Je to jeden z několika málo evroasijských zástupců jinak výhradně tropického řádu srostloprstých (Coraciformes). Od všech ostatních zástupců tohoto řádu (mandelíci, vlhy, ledňáčci, kurocové, dudkovci) se však liší nejen v nárocích na životní prostředí, ale i způsobem života. Pouze on má pohyblivou chocholku a je jedním z mála druhů žijících na zemi. Díky své vztyčitelné vějířovitě rozevíratelné chocholce, pruhovanému zbarvení a dlouhému, tenkému, mírně dolů zatočenému zobáku je s jinými ptáky nezaměnitelný.

Chov okrasné vodní drůbeže - technologie chovu (4)

Autor: Jaroslav Němec - Choteč

Protože řád vrubozobí má cca 160 druhů a mnoho desítek mutací od těchto druhů, tak je pravděpodobné, že si do svého chovu nemůžete pořídit všechny, a proto si musíte vybrat. Samozřejmostí by mělo být, že začínáme s nejméně náročnými druhy (kachnička mandarínská, karolínská,..) a teprve po získání alespoň malých zkušeností přecházíme na náročnější druhy. Důležitým aspektem výběru jsou klimatické podmínky místa chovu. Není asi příliš dobré chovat malé druhy čírek (např. čírka diamantová) v podhorské nebo horské oblasti a nebo severské druhy kachen a hus na malém prostoru bez stínu v teplých oblastech.

Vtáčia chrípka – ochrana divoko žijúceho vtáctva

Autor: Mgr. Marek Brinzík - SOVS

Vtáčia chrípka je už po niekoľko mesiacov v centre pozornosti odborníkov i laickej verejnosti. U mnohých vzbudzuje rešpekt, u iných obavy, či dokonca paniku. Názory na príčiny jej vzniku a šírenie, ako aj na možnosti prevencie, nie sú jednotné. Cieľom tohto príspevku je zhrnúť základné fakty o vtáčej chrípke a zároveň predstaviť aktuálne stanovisko Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku a celosvetovej organizácie BirdLife International. V Slovenskej republike dosiaľ nebol potvrdený výskyt nebezpečných typov vtáčej chrípky. Najbližšie nálezy pochádzajú z neďalekého Chorvátska, kde boli potvrdené u labute hrbozobej (Cygnus olor).

Veterinární poradna - Karotenoidy

Autor: MVDr. Ľ. Nečasová - Praha

Karotenoidy jsou látky ze skupiny uhlovodíků, které mají v organizmu ochrannou funkci (tzv. antioxidanty). Živočichové si je neumí vyrábět a musí je přijímat s potravou. Některé karotenoidy jsou provitamíny (prekursory) vitamínu A – živočichové si z nich „vyrábí“ vitamín A. Při podávání vitamínu A může dojít k jeho předávkování s toxickými účinky na organizmus příjemce. Naproti tomu předávkování karotenoidy nehrozí, resp. zatím se neví o tom, že by bylo nebezpečné. Karotenoidy hrají významnou úlohu během embryonálního vývoje a jsou důležitým prvkem při udržení funkce imunitního systému mláděte.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz