Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 10/2011

vyšlo v říjnu 2011

Zkušenosti s chovem loríčků rudobradých v ZOO Praha

Antonín Vaidl – kurátor ZOO Praha

Loríčci neboli fíkoví papoušci je pojmenování pro méně známou skupinu malých aktivních papoušků, zahrnující dva rody v šesti druzích. Protože se jedná o potravní specialisty, bývá často chovateli přiřazován k čeledi Loriovití (Loriidae).

Ačkoli jsou loríčci chováni stále poměrně vzácně, jejich popularita mezi evropskými chovateli pomalu stoupá. Jedná se o velmi sociální druh, proto by neměli být chováni samostatně. Pokud se nedaří sestavit pár, je lépe je chovat aspoň ve společnosti jedince stejného pohlaví či příbuzného druhu. Uměle odchovaní jedinci si často udržují určitou ostražitost, proto je nelze zcela doporučit jako domácího mazlíčka, i s ohledem na potřebu zařadit každého jedince do chovu, aby byla vytvořena početnější životaschopná populace těchto atraktivních papoušků v lidské péči...

Chov pyrury červenobřichého

Zdeněk Schiffmann – Benešov

Pyrura červenobřichý patří mezi nejhezčí pyrury. Jeho krásná červená barva na prsou musí uchvátit každého milovníka papoušků. Fotky vše dosvědčí, nemá tedy smysl popisovat zbarvení.

Je obyvatelem deštných pralesů, čímž nám dává jasně najevo, jaké prostředí potřebuje k hnízdění. Je nutné zajistit vlhkost vzduchu alespoň kolem 60 – 70%. Podle mých zkušeností zahnízdili kdykoliv je to napadlo, pokud ovšem měli tepelné podmínky. Sestavený pár vznikl samostatným výběrem asi z pěti párů, postupně jsme je dávali do voliér na hnízdění. Myslím, že právě přirozený výběr hraje v hnízdění velkou roli...

Chov aratingy kaktusového

Mgr. Jan Sojka – Popovice

Do svého chovu jsem tyto papoušky získával v několika „etapách“. První ptáky jsem získal v roce 2008, šlo o mláďata od J. Mára. Po určení pohlaví analýzou DNA jsem zjistil, že mám tři samce a jednu samici. Ptáci byli umístěni v karanténní místnosti, ve voliérce o rozměrech 2 x 2 x 1 m. Během půl roku se přirozeným způsobem vybral jeden pár, který voliéru ovládal. Vždy chodil na krmení jako první, hlídal si své oblíbené místo na spaní, zkrátka byli to vládci voliéry.

Za zhruba půl roku se mi podařilo ze zahraničí sehnat dvě mladé samičky. Chovatel mi je nechtěl zprvu přenechat, nicméně když zjistil, že ptáky stejně nedopáruje a já mu slíbil, že mu přenechám svůj první odchov, povolil. Musel jsem ale vyřešit otázku, kam mladé ptáky vypustím, protože zjevně to nemohlo být do voliéry, kde „kraloval“ již sestavený pár...

Okénko z cest: Ptačí kolekce Tierparku Dählhölzli Bern

Ing. Vít Vojtíšek – Beroun

Zoologická zahrada hlavního města Švýcarska leží v krásném přírodním prostředí na svahu zalesněného kopce. Jedna její část přímo využívá lesního biotopu jako oboru pro chov zejména evropských kopytníků. Spodní partie zahrady zase kopíruje tok říčky Aare a podél jejího břehu je volně přístupná část. Tento lesopark je hojně využíván běžci, maminkami s kočárky anebo k piknikům. Po projití vstupní bránou má ZOO menší část opět volně přístupnou. Pokladna je až při vstupu do pavilonu vivária. To je takovým středobodem této zahrady.

Od mé první návštěvy před sedmi lety se skladba chovaných zvířat nijak dramaticky nezměnila. Nejstarší plány na založení ZOO spadají do roku 1871. Na základě nich vznikla již v roce 1873 malá zahrada s jeleny a bizony. Chov místní fauny byl předehrou k vzniku dnešní ZOO...

Tipy pro chovatele: Příběh nového krmiva pro papoušky – OptiBird

Jaroslav Ficnar – Šumperk

Po půldruhém roce rozsáhlého testování představila holandská firma Nutrievo v květnu 2010 na německé výstavě INTERZOO nové krmivo pro exotické ptactvo.

Společnost Nutrievo byla založena v Nizozemí skupinou expertů zabývajících se výživou zvířat. Znepokojeni nezdravým složením a jednotlivými surovinami v běžném krmivu pro papoušky začali spolupracovat s veterináři, chovateli a jinými experty na výživu, aby vytvořili vhodné krmivo prospívající zdraví papoušků. Na základě všech zjištěných poznatků je filozofie firmy při výrobě krmiva následující...

Farebné spevavé kanáriky a ich štandard

Erich Kubica – Piešťany

Po prvý krát súťažili aj dve kolekcie farebných spevavých kanárikov rakúskeho chovateľa p. Franza Holého. Tieto kolekcie som na EV posudzoval v časti farba a nakoľko je táto kategória novinkou pre chovateľov i pre posudzovateľov, chcem ich oboznámiť o spôsobe hodnotenia.

Štandard, ktorý uvádzam, je platný pre členské krajiny Európskeho zväzu chovateľov. Odporúčam ho používať i u nás, aby sa chovatelia držali európskeho trendu. Pokiaľ by štandard nebol jednotný, môžeme zabudnúť na úspechy na medzinárodných výstavách...

Špecifiká preperovaia amadín Gouldovej vo voľnej prírode a v zajatí

Marek Buranský – Nové Zámky

Preperovanie amadín Gouldovej chovaných v chovoch v Austrálii bolo ukončené najrýchlejšie vtedy, keď boli umiestnené v miernych klimatických oblastiach Austrálie, chovná sezóna bola ukončená v júni a boli kŕmené ideálnou stravou. Za týchto podmienok preperovanie bolo dokončené koncom októbra a preperovanie hlavy posledný týždeň novembra.

Pri nie celkom ideálnych podmienkach obdobie preperovania môže pokračovať až do konca decembra. Preperovanie u amadín Gouldovej chovaných v zajatí je každoročná sezónna záležitosť a jeho začiatok sa môže mierne líšiť v závislosti od miestnych klimatických podmienok...

Drozdi v celoročních společných voliérách

MVDr. Lubomír Palkovič – České Budějovice

Dříve byl u nás chov drozdovitých ptáků velmi rozšířen. Drozdi patřili k oblíbeným ptačím druhům drženým chovateli zejména pro krásný zpěv. Jen velmi málo chovatelů se však vzhledem k jejich dřívější ceně, nedostatku vhodného a drahého krmení a zejména pak díky častým a bezproblémovým dovozům těchto ptáků z Asie snažilo o jejich skutečný chov.

Po definitivním zákazu dovozů do EU tak počty těchto ptáků v České republice velmi rychle klesaly. Zůstalo jen několik posledních kusů ve dvou našich zoologických zahradách a u nevelkého počtu soukromých chovatelů. Teprve v několika posledních letech se situace začala pozvolna zlepšovat...

Vousák šupinkový

Ing. Richard Svoboda – Česká Lípa

Hnízdí obvykle v dutinách odumřelých či trouchnivějících stromů, větví a pařezů. Často využívají dutiny po datlech. Samička snáší obvykle 2 – 4 vejce. Vejce jsou bílá, oválná, se slabou skořápkou, poměrně lesklá. Mladí se líhnou za 13 – 15 dnů. Krmí je oba rodiče. V okolí vletového otvoru jsou někdy rozmístěna lepkavá semena – zřejmě proto, jak se někteří ornitologové domnívají, aby odradila predátory.

Konzultoval jsem informace o chovu vousáků šupinkových se svým německým kamarádem a jeho kamarádem z Dánska, kteří měli možnost tyto ptáky v minulých letech chovat. Tvrdí, že jejich chov při správném krmení není obtížný, ale odchov je velmi obtížný a jim se bohužel nezdařil. Podařilo se jim chovné páry udržet ve velmi dobrém zdravotním stavu a dobré kondici několik let...

Plodožraví holubi se představují (5): Rod Ptilinopus

Adam Bura – Dětmarovice

Jedná se tedy o rod čítající 51 druhů holubů různé velikosti, od drobného holuba trpasličího (Ptilinopus nanus), který dorůstá 15,5 cm, po velkou australskou formu holuba čarokrásného (Ptilinopus m. magnificus) dorůstajícího délky až 48 cm. Jak můžeme u tak velkého rodu očekávat, najdeme u jeho zástupců rozličnou škálu barev opeření a tvarů těla, ale obecně se jedná o podsadité holuby s krátkým ocasem. Nejobvyklejší, lze říci, základní barvou opeření je zelená, často lesklá, ale u většiny druhů najdeme i jiné pestré barvy. Ty jsou uskupeny především v jasných plochách na hlavě, spodních krovkách ocasních a křídlech. Někteří jsou pak uváděni dokonce jako jedni z nejpestřejších ptáků vůbec.

Většina druhů vykazuje různé stupně sexuální dvojtvárnosti, čímž se značně liší od rodů Ducula nebo Treron. Všichni jsou silně vázáni na stromový způsob života a živí se výhradně plody. Jsou také silnými a schopnými letci, mnoho z nich vede kočovný způsob života a díky tomu dokázali kolonizovat mnoho izolovaných ostrovů...

Veterinární poradna: Příprava ptáků na výstavu

MVDr. Ľubica Nečasová – Praha

Při výběru se zaměříme na psychické i fyzické vlastnosti ptáků. Někteří jedinci nemají dostatečně odolný nervový systém a nehodí se k vystavování. Ve výstavních klecích jsou neklidní a zaujímají nežádoucí postoje. Nepomáhá ani trénink. Takové ptáky je lepší nechat doma, byť mají sebelepší exteriér. Pobyt na výstavě by pro ně byl neúměrnou zátěží.

Při posuzování fyzických vlastností se soustředíme na to, zda jedinec splňuje požadavky standardu pro daný druh a zbarvení. Nejlepší pomůckou při výběru je přímé srovnání s jedincem, který už v minulosti získal na výstavě výborné ocenění. Z výběru vyloučíme ptáky s drobnými vadami, jako jsou chybějící drápky apod. Opeření vystavovaných ptáků musí být perfektní...

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz