Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 09/2013

vyšlo v září

Mýty a fakta o amazoňanech modročelých

Antonio Silva – USA

Z popisu uvedeného Linnéem nemůžeme odvodit, o jaký poddruh šlo. Obzvláště pokud neznáme morfologii jedince, která je v případě rozlišování subspecií rovněž důležitá (viz dále). Zmíněné informace každopádně vylučují formu v Evropě známou jako Bahia a v Brazílii jako Auá (vyslovuj A-vau). Ta by měla mít červené ohbí křídel, štíhlejší tělo a vykazuje pohlavní dimorfismus (samci mají červené znaky na hrdle). Žlutý límec je zlatavý, zřetelně ohraničený od zelené, modrá a zelená barva je světlá.

V tomto textu budu nadále používat brazilský výraz Auá, pojmenování Bahia je dost nevýstižné, protože stát Bahia se vyskytuje v severovýchodní Brazílii a zmíněná forma se zde prakticky vůbec nevyskytuje. Byl tedy jedinec zmíněný Linnéem hybrid mezi formami s červeným a žlutým ohbím křídel, který vzešel z křížení ptáků v hraniční zóně výskytu?

Amazoňan běločelý a jeho chov

Piotr Przeniosło – Polsko

Amazoňan běločelý patří v Polsku k málo známým a zřídka chovaným zástupcům rodu Amazona. Občas se na trhu objeví, a tak ten, kdo jej spatří a „odhalí“ jeho živý temperament, jenž ho ruku v ruce s malou velikostí přímo předurčuje k chovu v lidské péči, neodolá. Navíc je zajímavou alternativou pro chovatele, kteří by chtěli chovat amazoňany, avšak finanční a prostorové podmínky jim nedovolují pořídit si větší a náročnější představitele tohoto rodu.

Oblast výskytu zahrnuje Střední Ameriku (Mexiko, Guatemalu , Honduras, Kostariku, Nikaraguu). Obývají jak suché oblasti savany, tak i krajinu s bujnými travinami, řídkými stromy a keři, jakož i tropické lesy, od úrovně moře až do výšky 1850 m n. m...

Neoféma ozdobná a její mutace

Martin Papač – Soběslav

Vážení čtenáři časopisu Nová EXOTA. Chovatelská sezóna se pro chovatele ,,austrálie“ chýlí ke konci. Podle ohlasů se drtivé většině letos dařilo velmi špatně. Já se věnuji především chovu neofém modrohlavých v různých mutacích. Jako doplněk držím neofémy tyrkysové, ozdobné a Bourkovy a jako srdeční záležitost mám chov zebřiček ,,červených,“ které na nějaké z našich výstav porovnám s ostatními chovateli.

Existují dvě hlavní oblasti výskytu této neofémy, a to Nový Jižní Wales a Viktorie. Jsou to poměrně malé oblasti v poměru k velikosti celého kontinentu. Udává se, že ,,ozdobáci“ v okolí Perthu jsou samostatným poddruhem, ale je to spíše z důvodu, že tyto dvě oblasti výskytu jsou hodně vzdálené. Neoféma ozdobná žije v otevřených oblastech s křovinami,  různými druhy travin a menším množstvím stromů. Někdy zavítá i do oblastí přímořských dun...

Papoušek žlutočelý

Jiří Šustr – Biskoupky

Papoušek žlutočelý je endemický v Etiopii. Exaktní hranice rozšíření nejsou dosud s určitostí známy. Boussekey et al.(2002, 2004) vycházejí ze svých pozorování a informací etiopského ornitologa a hovoří o třech areálech výskytu: na severu v okolí jezera Tana, na západě v lesích na hranici se Súdánem a na jihu jde o hlavní město Addis Abeba.

Status WA: 6. 6. 1981 byl P. flavifrons zařazen dle washingtonských dohod na dodatek II. V červené listině IUCN (2009) byl uveden (jako ne ohrožený). Vzhledem k dalekosáhlé a částečně nepřístupné oblasti rozšíření nejsou v současnosti přesné výpovědi o statusu druhu možné. Ve většině literárních zdrojů je zastoupen názor, že v této obrovské oblasti rozšíření jsou hojní a nejsou ohrožení. Naproti tomu došli Boussekey et al. (2002, 2004) během několika expedicí k závěru, že tato specie se vyskytuje jen lokálně a velmi zřídka...

Pět let Českého klubu chovatelů agapornisů

Petr Vopálka – CZAC

Na podzim, přesněji 26. října 2013, to bude již pět let od založení Českého klubu chovatelů agapornisů (CZAC). Uplynulo to jako voda – první myšlenka, která nás při pohledu do kalendáře napadne. Nastává čas rekapitulace, ale zároveň i plánování. Na začátku jsou vždy představy a plány, na konci pak splněný nebo nedokončený úkol … Pět let klubu je příležitost nejen pro ohlédnutí, ale i pro plánování do dalších let.

Vraťme se v čase do doby kolem roku 2007 – 2008. Začátkem nového tisíciletí se každý rok objevovala nějaká ta módní vlna, kdy jednou byli „in“ agapornisové s fialovými faktory, posléze dominantní straky, jejich kombinace a další mutace. Agapornisové byli finančně zajímaví pro mnohé „chovatele“ a rozšířili se na takovou úroveň, že nastal všeobecný, prudký propad kvality...

Zdeněk Krňávek, Šumperk – průkopník volného létání papoušků

Jan Potůček – Ararauna.cz

Možná jste už na něj narazili v televizních zprávách anebo jiných pořadech. Od loňského jara chodí pravidelně „venčit“ ochočený pár arů araraun do okolí Šumperka a do problematiky volného letu papoušků postupně zasvěcuje stále více zájemců z Česka. Zdeněk Krňávek se ale také věnuje dokrmování arů a žaků, a většina těchto papoušků pak prochází výcvikem pro volný let. Jejich majitelé se letos v červenci sjeli na první hromadné létání do kempu Krásné u Šumperka a podobné srazy by se měly konat v různých místech republiky častěji.

Jak jsi vůbec přišel na to, že vyzkoušíš volné létání s papoušky?
Napadlo mě to již dříve, když jsem viděl videa s volným létáním arů na YouTube. Od té doby jsem o tom začal přemýšlet. Od myšlenky už nebylo daleko k realitě.

Proč jsi zvolil zrovna ararauny?
Ararauny jsou z arů asi takové „nejlíbivější“ a zároveň cenově nejdostupnější. Ara je tak velký papoušek, že u nás nemá přirozeného nepřítele ve volné přírodě. Bylo už  několik střetů s káňaty a podobnými dravci, ale vždycky to dopadlo tak, že si sebe navzájem nevšímali...

Chov glosterů v aspektu výstav (2)

Gabriel Zawadzki – Polsko

První část seriálu týkající se chovu glosterů se mimo jiné zabývala tématikou hnízdění. Tento článek jsem psal na jaře, bylo to tudíž období hnízdění ptáků. Nyní, kdy vrcholí léto,  můj chov, jako každý rok, proměňuje svou tvář. Dny jsou stále delší, ptáci proto dostávají větší množství světla. Čeká je nyní období přepeřování. Léto je hlavně dobou, kdy dospělí ptáci regenerují organismus oslabený snášením vajíček a krmením mladých.

Glosteři „mění“ zničená pera za nová lesklá. Tento proces mnoho chovatelů srovnává s nemocí, protože ztráta per někdy probíhá dost prudce a mnohdy způsobuje potíže s létáním. Regenerace našich svěřenců nyní probíhá dvoukolejně, z čehož jeden směr je přepeřování a druhý – obnova organismu, zesílení jeho imunity vůči nemocem. Správný průběh těchto procesů nám dá záruku, že ztráty budou minimální. Když zde hovořím o ztrátách, tak proto, že právě v tomto období jsou v chovu kanárků největší. Chtěl bych popsat své zkušenosti týkající se právě minimalizace těchto úhynů...

Stříbrozobka zpěvná a její chov

Václav Dubský – Horní Lánov

Domovinou této nenápadné amadiny je Afrika i Asie, a to od Senegalu, přes Súdán do severovýchodní Afriky, jihozápadní Arábie až do Afghánistánu, Indie a Cejlonu. Velikost dospělého ptáčka je cca 11 cm.

Dle zevnějšku nejsou téměř žádné rozdíly mezi pohlavím. Samec i samice mají vrch těla hnědý, samičky někdy bývají zbarvené více dohněda, ale 100% jistotu v určení pohlaví nám dá sameček slabounkým zpěvem.Ve volné přírodě žijí stříbrozobky zpěvné v blízkosti vod a studní. S oblibou si staví hnízda s postranním vletem v blízkosti lidských obydlí v různých trnitých keřích a živých plotech nebo obsadí nějaké opuštěné hnízdo. V hnízdním období žijí v párech, ale jinak se shlukují v početných hejnech. Pro chov v zajetí jsou to ideální ptáčci. Dají se přirovnat k chůvkám japonským...

Ino mutácia u amadín Gouldovej (1)

Marek Buranský – Nové Zámky

Týmto článkom by som chcel čitateľov časopisu Nová Exota v skratke uviesť do problematiky genetiky a chovu INO mutácií u amadín Gouldovej. Skrátená verzia tohto článku má vo Worde 8 strán, avšak originálny text, z ktorého pochádza má cca 45 strán. U tohto druhu vtákov bolo vyšľachtených veľmi veľa farebných mutácií a v poslednom čase si v chovateľskej verejnosti získava čoraz väčšiu obľubu chov lutino a albino mutácií.

Amadiny Gouldovej majú vo vtáčej ríši špecifickú vlastnosť, ktorá spočíva v tom, že žlté sfarbenie je neúplne dominantné, čo sa u iných druhov nevyskytuje, alebo vyskytuje len ojedinele. Nie menej zaujímavá je tiež lutino mutácia, ktorá vykazuje unikátne špecifické znaky na rozdiel od INO mutácií u iných druhov...

Veterinární poradna: Střevní mikroflóra, probiotika a prebiotika u exotických ptáků

MVDr. Jana Jirsová – Zábřeh na Moravě

Zažívací ústrojí ptáků obsahuje, stejně jako u savců, velké množství mikroorganismů, které mají nezastupitelnou úlohu při trávení a vstřebávání živin. Už u jednodenních kuřat obsahuje tenké střevo 108 bakterií na jeden gram zažitiny. Udává se, že ve střevě dospělce je asi desetkrát více bakterií, než je počet všech buněk v těle. Což ukazuje, jak enormně důležité tyto bakterie jsou a jakékoli narušení jejich počtu nebo druhového zastoupení může mít dramatické následky pro zdraví ptáka.

Rovnováhu střevní mikroflóry může narušit mnoho faktorů, jako je např.: stres, nemoci, střevní parazité, transport, nekvalitní krmení (např. zaplísněné obiloviny, nahnilé ovoce), špatně vybalancovaná krmná dávka (krmení nevhodnou potravou nebo monodietou), apod. Změny střevní mikroflóry mohou být kvantitativní (přemnožení běžné střevní mikroflóry) i kvalitativní (pomnožení patogenních mikroorganismů, které nejsou běžně přítomné anebo jen ve velmi malém množství)...

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz