Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 09/2012

vyšlo v září 2012

Ara zelený

Lars Lepperhof – Ittigen, Švýcarsko

Ary zelené chováme ve vnitřních voliérách o rozměrech 5 x 5 x 3 m (délka x výška x šířka). Stěny voliér jsou natřeny zelenou, modrou a žlutou barvou. V každé voliéře stojí kulatá plochá nádrž s vodou, ve které se nikdy nekoupou, ale vodu pouze pijí. Arové upřednostňují nechat se osprchovat pod postřikovačem úplně do mokra. V jednom rohu voliéry jsou na sebe naskládané betonové roury, do kterých jsou zastrčeny větve různých šířek. Nahoře tohoto umělého stromu se nachází hnízdo, které je vyplněno ztrouchnivělými štěpy dřeva. Venkovní – proletovací voliéry mají rozměr 5 x 3 x 3 m (délka x výška x šířka).

Voliéry jsou vydlážděné a jsou opatřeny nádobou s pískem. Boxy čistíme vodou. Podlaha má takový sklon, aby voda mohla odtékat do kanálku. Je zde udržována vysoká relativní vlhkost vzduchu – asi 80%, v období snůšky je to 70%. Vysoká vlhkost vzduchu je pro život papoušků důležitá, neboť to imituje vlhkost vzduch v zemi původu...

Zajímavý odchov aratingy zlatohlavého

Ing. Ladislav Burian – Volyně

Rád bych se ale zmínil o zajímavém letošním odchovu, kdy se vylíhla dvě mláďata, jedno krátce po vylíhnutí zahynulo a po opeření druhého jsem zjistil, že se s největší pravděpodobností bude jednat o barevnou odchylku, tedy mutaci. Opeření je celkově zesvětlené a oči výrazně červené, jak je vidět na fotografiích. Předpokládám, že by se mělo jednat o isabelu, protože i měsíc po opuštění budky má červené oči – skořicová mutace by měla ztratit červenou barvu očí již ve hnízdě. Uvidím dál, v každém případě již znám pohlaví: je to samec. Jedná se o vitálního, silného jedince, zřejmě i proto, že vyrůstal sám. Pokusím se v dalším chovu tuto zajímavou barevnou odchylku stabilizovat, neboť v litreratuře jsem nenašel o výskytu jakýchkoliv mutací u tohoto druhu aratingů  žádnou zmínku.

Aratingu zlatohlavého mohu každému vřele doporučit pro jeho nenáročnost, otužilost a vitalitu. Pokud ovšem někomu ze sousedství nebude vadit poněkud pronikavý křik...

Papoušek modrobřichý

Mgr. et Ing. Tomasz Doroń – Osmolice (PL)

Vyskytuje se v jihovýchodní Brazílii (od státu Bahia do Rio Grande do Sul). Kromě toho existuje informace o dvou (nepotvrzeno) pozorováních tohoto druhu v distriktu Misiones v severozápadní Argentině. Obývá níže situované vlhké horské listnaté lesy rostoucí podél atlantického pobřeží. Nejraději pobývá v nadmořské výšce 300700 m. Ale bývá viděn i výše (do 1 000 m), jakož i v nížinách. Celá oblast výskytu tohoto druhu má rozlohu cca 30 300 km2. Nejčastěji sídlí v horních částech korun stromů, kde hustě roste bromélie. Jsou to  partie lesa, které najdeme podél říčních údolí. Lze se s ním setkat rovněž na stromech v nížinách. Někdy dolétá až na zemědělské plochy, hlavně do sadů, a dokonce až do příměstských porostů (např. v Sao Paulo nebo v Rio de Janeiro). Kvůli zelenému opeření není snadné ho zpozorovat, protože se pohybuje v korunách listnatých stromů. Nejčastěji na sebe upozorní, když vzlétne. Let má rychlý a vlnitý.

Chybí přesné údaje týkající se jeho chování a života v přirozeném prostředí. Není zcela jasné, zda ptáci celý rok vedou usedlý způsob života. V zimním období (mimo hnízdní sezónu) byly pozorovány kolmé migrace (objevují se v níže ležících lesích)...

Nejvzácnější kakadu v přírodě

Ing. Josef Nožička – Uherské Hradiště

Loro Parque Fundación zveřejnil výsledky aktivního průzkumu a ochrany jednoho z nejvzácnějších druhů ptáků v přírodě vůbec. Jedná se o poddruh kakadu žlutolící velký – Cacatua sulpharea abbotti  (Oberholser, 1917). Původně žil tento druh na třech ostrovech souostroví Masalembu. Na ostrovech Masalembu a Keramaian byli ptáci již vyhubeni. Zbytková populace těchto kakadu žije na ostrově Masakambing, který má rozlohu pouhých 500 ha. Jeho populaci na ostrově tvoří jen několik kusů ptáků. Při sčítání v roce 2008 bylo zjištěno 10 jedinců, z toho 4 páry a 2 mladé kusy. V roce 2009 bylo již zjištěno pouze 8 jedinců. Od té doby se jejich stav mírně zvedá. V roce 2010 bylo nalezeno 11 kusů a v roce 2011 13 ptáků. Nebylo zjištěno, že by byli vypuštěni nějací jedinci ze zajetí. Populace se tak rozrůstá pouze přirozeným rozmnožováním.

Loro Parque Fundación financuje projekt Indonesian Parrot Project (Projekt indonéských papoušků). Na projektu pracuje společně se svým indonéským protějškem – nevládní organizací Konservasi Kakatua Indonesia (Zachování indonéských kakadu)...

Návštěva u chovatele – ptačí park Čestmíra Drozdka

MVDr. Lubomír Palkovič – České Budějovice

Jednoho únorového dne se mi nad kávou Čestmír Drozdek zmínil, že by někdy do budoucna uvažoval o stavbě velkého pavilonu pro chov ptáků „nepapoušků“. Ke stavbě by využil silážní jámy v bývalém areálu státního statku, kde již několik let provozuje pilu a kde dosud choval v rekonstruovaném kravíně papoušky. Za pár minut jsme již společně krokovali rozměry silážní jámy a Čestmír klackem ve sněhu kreslil první návrhy pavilonu. Diskutovali jsme o tom, kolik by se sem vešlo voliér, jak velké by stačilo zimoviště a přeli se o to, zda „přiznat“ nehezké betonové výztuhy v chodbě. „Bude to furt vypadat, jako silážní jáma“, tvrdil. „No právě, kdo na světě má voliéry ze silážní jámy?“ oponoval jsem. 

Když jsem pak do Českého Rudolce zavítal asi za čtyři měsíce, stála už hrubá stavba obrovského ptačího pavilonu. Potěšilo mě, že chodba připomínající socialistickou silážní jámu zůstala nezměněna. Navíc do ní přibylo čtyřicet z masivu velkoryse vyrobených lavic, na kterých majitel ptačího parku samozřejmě nikdy nebude mít čas sedět. Tato příhoda vypovídá o jedné z charakterových vlastností Čestmíra Drozdka...

Okénko z cest - Kuala Lumpur, její zoo a ptačí park

Václav Štraub – ZOO Zlín

Kuala Lumpur je velmi malebné a moderní město s pestrou směsicí obyvatel, s dobrou infrastrukturou, kde cestování městskou dopravou není žádný problém a vše je relativně čisté. Do kontrastu zde přicházejí nablýskané budovy mrakodrapů a oprýskané obchůdky charakteristické pro asijská města. Ceny jsou více než přívětivé a gastronomie je kombinací indické a čínské kuchyně, takže si na své přijdou opravdu všichni. Pro člověka, který sem nepřijel jen za kulturním bohatstvím, ale také za faunou Jihovýchodní Asie, je zde bohatý výběr. Velmi hezké akvárium, jež je přímo pod budovami Petronas Tower, které tvoří dominantu města, jelení park,  ležící v blízkosti bard parku a Nagara zoo. Na jednodenní výlet se můžete vydat i do sloního útulku.

KL Bird Park se nachází v lokalitě vzdálené cca 10 min z centra města. Otvírací doba je denně od 9. do 6. hodiny odpolední. Vstupné vychází na 48 ringitů pro dospělého, což je 16 USD...

Recesívna dedičnosť

Marek Buranský – Nové Zámky

Recesívny zmutovaný gén sa vo fenotype nedokáže presadiť oproti nezmutovanému, takže sú potrebné obidva zamutovanéalely, aby sa mutácia prejavila vo fenotype. Potomstvo môže mať jednu zmutovanú alelu (SF) - teda štepí na recesívny znak alebodve zmutované alely (DF), teda kompletný gén– čistokrvný, táto vlastnosť sa prejaví aj vo fenotype...

Odchov vrabců Arnaudových

Petr Malinský – Křižanov

V dostupné české a slovenské literatuře je jediná zmínka o těchto ptácích pouze v knize Príručka pre chovateľov vtáctva 2, což je překlad knihy H. Dathe (Německo) z roku 1988. Samec i samice jsou zbarveni stejně. Celková délka těla činí 13 cm. Tento vrabec vytváří pět poddruhů: australoabyssinicus, dorsalis, emini, iringae a kapitensis. Vyskytuje se ve východní Africe od jižního Súdánu a Etiopie až po střední Tanzánii. Jeho biotopem jsou písčité savany s akáty a porostem trnitých křovin. Po celý rok vytváří malé skupiny. Toť vše z teorie.

Já jsem na tyto ptáky čekal asi deset let. Konečně se u nás v ČR objevilo v září a říjnu 2011 několik kusů – celkem asi dvacet. Podařilo se mi zakoupit čtyři kusy. Ptáci přezimovali v kleci dlouhé 120 cm společně se snovači při teplotě 20 °C...

AMARANTI (2)

Petr Podpěra – Praha

Co bylo všeobecně známo kdysi, může být zcela neznámé dnes. Některé výrobní postupy, běžně známé již v pravěku, byly zapomenuty několikrát po sobě. Zapomínat je lidské. A také co bývalo laciné, že o takový brak neměl nikdo zájem, se může dnes stát žádaným zbožím. Platí to rovněž o některých druzích exotických ptáků, kteří bývali importováni do Evropy ve velkém množství. Co bylo, dneska již není. Dobrým příkladem mohou být tři druhy astrildovitých ptáků rodu Lagonosticta, jejichž větší dovozy k nám se naposledy uskutečnily někdy před deseti lety.

Nejvíce to potom platí o amarantu malém, který býval na trhu vždy a v každou roční dobu, třeba i v každém zookoutku nějakého obchodního domu. Ne sice u nás, ale třeba hned v Mnichově. Ani v dobách největší izolace z našich chovů nevymizel. Dneska bych si nevzpomněl na nikoho, kdo by jej snad choval...

Kolibříci ve Walsrode

Anne Hoppmann – Weltvogelpark

Kdo by neznal malé třpytivé kolibříky, kteří mávají křídly rychleji, než je schopno lidské oko vidět? Více než 320 druhů kolibříků obývá výhradně Nový Svět. Najdeme je v lesích, na pouštích, v horských oblastech i v otevřené krajině od jihu Severní Ameriky až k Jižní Americe. Nejmenší zástupce o velikosti pouhých 5 – 6 cm a hmotnosti 2 g je kalypta nejmenší (Mellisuga helenae), jejíž sameček je nejlehčí pták na světě a není větší než lidský palec! Vejce mají rozměry 11 x 8 mm, tedy velikost hrášku, a váží 0,4 g. S velikostí 22 cm a hmotností 23 g je kolibřík velký (Patagona gigas) největším z těchto drobných ptačích druhů. Jeho vejce jsou 20 x 12 mm velká a váží 1,4 g.

Většina kolibříků vykazuje pohlavní dimorfismus. Obecně platí, že sameček je mnohem barevnější a lesklejší než samička. Používá zbarvení peří k signalizaci během námluv nebo k manifestaci dominance. Zejména u velmi teritoriálních druhů je duhové zabarvení peří velmi výrazné...

Labutě – dlouhokrké krásky

Petr Bednář – Přelouč

Labutě potřebují prostornější výběh s vodní plochou o hloubce nejméně 0,5 m  Pokud voda v zimě nezamrzá, není nutné je zimovat v uzavřeném prostoru. Pokud klesnou teploty nízko, vyžadují možnost odpočinku na slámě v závětří, aby si mohly chránit nohy před omrznutím a prochlazením. Choulostivější na nižší teploty jsou jihoamerické druhy labutí a mláďata labutí černých mladší tří měsíců, protože labutě z jižní polokoule mohou zahnízdit v době, kdy je v jejich domovině jaro či léto. Dokonce koskoroby se nedoporučuje nechávat venku při teplotách pod 10°C.

Je dobře, když je výběh zarostlý trávou. Labutě se nepotápějí, pouze ponoří hlavu a krk do vody při sběru potravy a rády se pasou i na břehu. Do výběhu dáváme pouze jeden pár. Na větší ploše se snesou i s dalšími kachnami. Brání si pouze okolí hnízda při hnízdění. Velikost bráněného území je individuální dle páru...

Veterinární poradna: Sfarbenie a vlastnosti peria (2)

Marek Buranský – Nové Zámky

Štrukturálne sfarbenie môže byť rozdelené na iridescentné a neiridescentné. Iridescentná farba sa mení s uhlom pohľadu či osvetlením, zatiaľ čo neiridescentné farby zostávajú rovnaké, nezávisle na uhle dopadu svetla. Iridescentné farby (napr. menlivé farby s uhlom pohľadu alebo osvetlením; Newton, 1704). Ide o interferenciu na tenkej vrstve (podobne ako u CD). Svetlo je odrážané od (drsného) povrchu peria, nie je teda lámané dovnútra. Niekoľko vrstiev keratínu, ktoré obsahujú melanínové zrná a pigmenty a tiež vzduchové (medzierky), môže byť naskladaných na seba tvoriac trojrozmernú mriežku vytvárajúcu viacvrstvové odrazové plochy.

Neiridescentné štrukturálne farby (modrá, fialová; nemeniace sa uhlom dopadu svetla ani uhlom pohľadu pozorovateľa) vtáčích pier sú tvorené súvislým rozptylom svetla v amorfnej (nepravidelne usporiadanej – kvázi usporiadanej) fotonickej nanoštruktúre β – keratínových medulárnych buniek a vzduchom vyplnených kanálikov vo vetvičke – barbe (rami) pierka s rôznym indexom lomu svetla...

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz