Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 09/2010

vyšlo v září 2010

Odchov rozely žlutolící mutace lutino

Štěpán Šesták – Popovice

V devadesátých letech minulého století došlo k velké explozi mutací rozely žlutolící. Postaral se o to zejména Čech žijící v Německu – Emil Antonín, který úspěšně choval či dokonce jako první odchoval nové mutace rozely žlutolící.

Mezi nejznámější a nejchovanější mutace rozely pestré patří modrá, skořicová, vzácnější jsou mauve, straka, izabelová, lutino atd. Některé mutace se podařilo v chovech udržet, o některé nebyl zájem, a tak zanikly nebo jsou zastoupeny jen v malém počtu. Tak jako je tomu u všech druhů ptáků, patří lutino a opalinové lutino mezi ty nejatraktivnější a jsou i nejžádanější. Mutace lutino je mutace vázaná na pohlaví, což v praxi znamená, že štěpitelní jsou pouze samci a samice může být buď lutino, nebo přírodně zbarvená (samice neštěpí)...

Mutace rozely pestré (1)

Mgr. et Ing. Paweł Pawłowski – Sokółka (PL)

Papoušci díky svému vzhledu uchvátili a stále uchvacují celé generace. Jejich vzhled je dán pestrými barvami peří. Tyto barvy lze podle jejich způsobu vzniku rozdělit na barvy chemické a fyzikální. Díky pigmentům vznikají barvy tvořené chemicky. V důsledku fyzikálních jevů, jež se odehrávají ve strukturách per, vznikají další barvy, kterým se říká strukturální barvy.

K barvám, které vznikají chemicky, lze přiřadit melaniny a psittaciny. Melaniny dělíme na eumelanin a feomelanin. Eumelanin vytváří barvy černé, šedé, hnědé a jejich kombinace a odstíny. Feomelanin – barvy červenohnědé a rezavé, spolu s jejich odstíny. Papoušci vytvářejí jen eumelanin. Má se za to, že schopnost tvorby psittacinů zapříčinilo zablokování produkce feomelaninu. Psittaciny se vyskytují jen u papoušků. Můžeme je rozdělit na žluté a červené...

Skupinový chov alexandrů velkých

Jaroslav Čermák – Mrsklesy

Na základě dobrých zkušeností se skupinovým chovem alexandrů čínských jsem se rozhodl vyzkoušet totéž s alexandry velkými. Přes některá varování přátel, že to nedopadne dobře, jsem si pořídil sedm vzájemně nepříbuzných mláďat těchto ptáků. Věnoval jsem jim podkrovní nevytápěnou místnost o rozměrech 4 x 6 m, kde měli umožněn volný pohyb. V tomto velkém prostoru se ptákům zjevně dařilo a do tří let přepeřili na nádherné čtyři samce a tři samice. Tento vyrovnaný poměr pohlaví jsme se snažili určit již při nákupu mláďat.

Jednoho samce jsem prodal a zbylé tři páry přemístil do zimní ubikace k ostatním alexandrům, kde měli k dispozici voliéru 2 x 4 m, výška 2,4 m. Tyto prostory jsou celou zimu vytápěny na 15 °C. Ptákům jsem zavěsil čtyři budky – dvě kmenové a dvě vyrobené z překližky – a čekal jsem, co se bude dít. Samice začaly poměrně brzy budky navštěvovat, hrabaly v hoblinách...

Vzácný odchov pyrury hnědoocasého pacifického

Ing. Petr Blažek – Tišnov

Tato subspecie obecně patří k velmi málo chovaným a raritním zástupcům rodu nejen v českých, ale i v evropských chovech. V nabídkách evropských chovatelů se objevuje velmi sporadicky a poslední dobou začíná být významný problém zejména se samičkami, které z nabídek vymizely takřka úplně.

V České republice je tento poddruh momentálně chován také u př. Luďka Sýkory z Lysé nad Labem. O dalších chovatelích aktuálně nemám povědomí. Historicky bylo prvního odchovu v ČR dosaženo pravděpodobně u př. Ladislava Trávníčka z Ústí nad Labem na přelomu tisíciletí. Poté zaznamenal úspěšný odchov př. Sýkora v letech 2002 a 2003. Od té doby nebyl v ČR pravděpodobně odchov zaznamenán. V našem chovu jsme úspěšného odchovu dosáhli v roce 2009 a nyní opakovaně v roce 2010, a to již u dvou chovných párů. O zkušenostech z chovu tohoto poddruhu bych se rád krátce rozepsal v následujících částech tohoto svého příspěvku...

Na návšteve u chovateľa – Zdeněk Nečas, Hrušky u Brna

Marek Buranský – Nové Zámky

V našich oboch štátoch sa chovu drobotiny venuje pomerne málo chovateľov. Neviem, čím to je, no chovu papagájov sa venuje čoraz viac ľudí a drobné exoty sú akosi bokom záujmu. Možno je to pre náročnosť ich chovu (ktorý si vyžaduje naozaj celého človeka s plným nasadením) možno je to menšou druhovou pestrosťou, náchylnosťou drobotiny na ochorenia a na potrebu skutočne dobre zvládnutej technológie chovu. No možno je chov papagájov len otázkou módnosti a chov drobotiny, ktorý je určite veľmi zaujímavý, sa znovu dostane do popredia záujmu. O to vzácnejšia je príležitosť, keď človek môže zavítať do chovu, kde je rôzna druhová pestrosť, vzácne druhy drobotiny a kde sa tejto záľube venujú manželia Nečasoví s takým zápalom a entuziazmom.

Chov je umiestnený v rodinnom dome a to v dvoch miestnostiach. V podkroví je časť pre mladé odstavené vtáky a v prízemí je miestnosť na odchov...

Okénko z cest – Nepál

MVDr. Lubomír Palkovič – České Budějovice

Nepál je vnitrozemský stát v jižní Asii ve střední části Himaláje. Je to úzký pruh země o délce asi 870 km a šířce pouhých 170 km. Celková rozloha Nepálu činí 147 181 čtverečních kilometrů. Jeho severní vysokohorský okraj hraničí s Tibetem (Čínou), džungle na jihu pak s Indií. Na území Nepálu, jehož hlavním městem je Káthmándú, se nachází osm nejvyšších vrcholů světa, včetně Annapurny a Mount Everestu. Na celém území Nepálu žije asi 22 milionů obyvatel, kteří sídlí v okolí tří větších měst, zbytek území je osídlen jen velmi řídce. Nepál je jednou z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí světa. V zemi je více než 50% nezaměstnanost, více než 50% negramotnost a většina obyvatelstva žije pod hranicí bídy. Věkový průměr obyvatel Nepálu je 20 let. Až donedávna byl Nepál královstvím. Teprve v roce 2008 byla zrušena 239 let trvající monarchie, vznikla republika a moci se v ujali komunisté...

Úspěšný odchov tangary modrooké

Simon Bruslund Jensen & Kerstin Kirchhöffel – Weltvogelpark Walsrode

Chov tangar v zajetí je poměrně vzácný, neboť tito atraktivní jihoameričtí pěvci mají oproti jiným druhům drobných exotů specifické vyšší nároky. Dříve byly tangary chovány ve smíšených skupinách s jinými druhy ptáků. Tento chov byl vizuálně atraktivní, ale z chovatelského hlediska bezcenný, neboť tangary jsou hašteřivé a místo hnízdění se škorpily se svými „spolubydlícími“. Jedinou možností, jak tangary úspěšně odchovávat, je chovat ptáky samostatně po párech nebo s jinými druhy ptáků, s nimiž si nebudou konkurovat.

V současné době chová tangary jen několik málo zoologických zahrad, přičemž ty, které je chovají, jsou právě kvůli nim hojně navštěvovány nejen specialisty, ale i laickou veřejností. Tangary jsou zkrátka atraktivní a lákají návštěvníky. Objevují se rovněž v kolekcích soukromých chovatelů. Přesné počty chovaných tangar nejsou známy, ale dle našich výzkumů jsou na hraně udržitelnosti populace chované v zajetí. Náš současný pár je složen ze staršího samečka a samice, kterou jsme si odchovali v roce 2009.

Společný chov astrildů a malých australských pěnkav (1)

Pavel Čečil – Mariánské Lázně

Tento článek by měl pomoci předcházet některým problémům, s nimiž se mohou setkat začínající chovatelé. Nicméně se domnívám, že může být přínosem i pro zkušeného chovatele. Jak říkával můj otec, stále je se čemu učit a příroda je ta nejlepší učitelka. Doufám, že většina nových chovatelů nádherných pěnkav – toto označení pro většinu astrildů a amadin se mi nejvíce líbí – zažije více pozitivních než negativních zkušeností, čímž podpoří řady našich chovatelů „drobotě“. Bylo by žádoucí, kdyby se chovatelé trochu zamysleli a věnovali chovu drobných astrildovitých ptáčků větší pozornost. Pryč jsou doby, kdy hromadné dovozy zásobily naše voliéry nepřeberným množstvím amadin a různých astrildů z odchytu. Je nutné odchovávat kvalitní a zdravé jedince a těmi potom zásobovat naše chovy. Vím, řeknete si, je to tak trochu komerce, ale pokud je ve vás ta pravá chovatelská dušička, víte, že zase tak moc se na tom vydělávat nedá. A čas, který strávíte poletováním kolem svých miláčků, vám nikdo nezaplatí...

O genetike netradične, ale vážne (2)

Mgr. Michal Vojník – Michalovce

Medzi génmi existujú rôzne vzťahy. Najznámejší je vzťah dominancie a recesivity. Preto vonkajší vzťah jedinca závisí od toho, aké gény má vo svojich bunkách. Pri krížení dominantného FK s recesívnym FK v 1. generácii krížencov (F1) dostaneme všetkých potomkov s dominantným zafarbením. Ak potom medzi sebou tieto navzájom krížime vzniká voľným krížením 2. generácia krížencov (F2), ktorá má ¾ dominantných znakov a ¼ recesívnych.

A tu sme pri Mendelových zákonoch, ktoré si premeníme na drobné. Mendelové zákony nie je potrebné len poznať, ale vedieť ich i aplikovať v praxi. Hlavne je potrebné si uvedomiť tak, ako som to vyššie už naznačil, že rovnako platia jak pre rastliny, tak pre živočíchy, ale ako sú ovplyvňované, poukážeme na to neskôr v časti o premenlivosti organizmov.

Dlask tlustozobý a jeho chov

Mojmír Brázdil – Lomnice n. Popelkou, Marko Fábry – Piešťany, Roman Plachetka – Dubnica n. Váhom

Je nás málo – chovatelů evropské fauny – a tak asi každý příspěvek z této oblasti je příjemným zpestřením. I tak se píše většinou o hýlech, stehlících, čížcích. Některé další druhy jsou ale v našich chovech doslova vzácností a hrdina tohoto článku si v případě odchovu pozornost a publicitu rozhodně zaslouží. Sám jsem před lety vyzkoušel několik párů, ale jsou poměrně dost nároční na přizpůsobení se. Běžným předpokladem je, že jim bude vyhrazena celá voliéra. V úvahu připadající vesměs drobnější spolubydlící mají sice ze zobáku dlasků dostatečný respekt, ale sami dlaskové by se obranou svého teritoria příliš vyrušovali. Později u mne žila několik let samička, která ochotně stavěla hnízdo a byla uvyknutá, nicméně snůška jí činila problémy. A tak jsem měl šanci jen sbírat po zemi ojediněle snesená vejce a dávat je vysedět jinam. Ale ani to se nesetkalo s úspěchem. Ani zvonci, ani hýlové nemínili akceptovat adaptaci nezvykle vyhlížejícího vylíhlého potomka.

Veterinární poradna: Nejčastější neinfekční onemocnění vodní drůbeže

MVDr. Ľubica Nečasová – Praha

Botulizmus je nemoc, která se projevuje paralýzou (ochrnutím) a hromadným úhynem postižených zvířat. Způsobuje ji toxin (jed) produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Tato bakterie se vyznačuje vysokou odolností v prostředí – ve formě tzv. spor vydrží horko i vysušení.

Za příznivých podmínek se rozmnoží a vyrábí toxin. Mimořádně příznivé pro pomnožení C. botulinum jsou vyšší teploty, přítomnost organického materiálu ve vodě (uhynulí živočichové, zahnívající rostliny), nepřítomnost kyslíku. Pokud do takového materiálu nakladou vajíčka mouchy, obsahují vysoké koncentrace toxinu i jejich larvy a ptáci se otráví při požírání larev. Pták velikosti kachny se může otrávit po pozření dvou až čtyř muších larev obsahujících toxin. Otrávení ptáci ztrácejí schopnost létat, přestanou používat pánevní končetiny a neudrží svislou polohu krku. Často hynou v důsledku utonutí...

Novela zákona o obchodování s ohroženými druhy zvířat a změny z ní vyplývající

Mgr. Vratislav Urbášek & Ingrid Ambruzová, LL.M. – Advokátní kancelář VDNU Legal

Dne 9. září 2009 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, regulování obchodu s nimi a dalších opatřeních a o změně některých zákonů („Zákon“), který tvoří základní pilíř právní úpravy obchodu s ohroženými druhy v České republice. Tato novela pro chovatele přináší několik podstatných změn, které by v praxi měly, mimo jiné, usnadnit chovatelům některé administrativní povinnosti spojené zejména s registrací a získáváním výjimek ze zákazu obchodních činností s těmito druhy. Tato novela rovněž upravuje systém sankcí dle nové koncepce správního trestání. Ačkoliv jsou mnohé změny a zjednodušení administrativních úkonů jistě ku prospěchu věci, novela Zákona nadále neřeší problematiku prokazování původu exemplářů získaných předtím, než systémy omezující obchodování s ohroženými druhy vešly v účinnost na českém i mezinárodním poli...

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz