Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 09/2003

vyšlo v září 2003

LORIOVÉ MNOHOBARVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Autor: Alexandr Kuzník – Opava, Vlastimil Miškovič - Luby 66

Lori mnohobarvý zelenopáskový patří mezi nejdéle chované druhy loriů v České republice, i když zájem o jeho chov je malý. Chovatelé dávají přednost loriům mnohobarvým horským, ačkoli i mnou preferovaný poddruh je překrásně zbarvený a jistě se vyrovná ostatním, „atraktivnějším“ druhům loriů. Mně osobně se opravdu líbí nejvíce a jeho chovem se zabývám již devět let.....

PAPOUŠEK HNĚDÝ – RÜPPELLŮV

Autor: -zep-

Údaje o současných stavech papoušků hnědých ve volné přírodě se podle různých pramenů liší. Až do sedmdesátých let nebyli vzácní (shodné údaje více autorů). Později je mnozí uvádějí jako silně ohrožený druh, jiní zase s odvoláním na starší zdroje fakticky podávají irelevantní a zavádějící informace. Proto jsem nesmírně uvítal obsáhlou reportáž R.K.Wagnera (2002) o cestě za papoušky hnědými po severní části Namibie. Značná část uvedených údajů o životě v přírodě tedy pochází ze současnosti, přímo od návštěvníka oblastí výskytu - navíc též zkušeného chovatele, který Namibii navštívil přímo za účelem pozorování papoušků hnědých.....

MUTACE PAPOUŠKA KOUŘOVÉHO (HORSKÉHO)

Autor: Emil Antonín - Darmstadt, Mgr. Jan Sojka - Horka n. Mor.

Papoušek kouřový je jedním ze tří zástupců mezi chovateli velmi populárního rodu, a to Polytelis. Pro zástupce tohoto rodu je charakteristické štíhlé tělo s dlouhým ocasem, přičemž střední pera ocasní jsou výrazně delší než krajní. Zobák je u všech druhů korálově červený. Papoušek kouřový vytváří dvě geografické formy, a sice Polytelis anthopeplus anthopeplus, která je rozšířena v jihovýchodní Austrálii, a Polytelis anthopeplus westralis, jejímž domovem je jihozápadní Austrálie. Ve své domovině obývá výhradně blahovičníkové porosty, které se nachází v blízkosti vodních toků.....

NEDOSTATEK INFORMACÍ MŮŽE ZAPŘÍČINIT TRAGÉDII

Autor: Bořek Kerlický - Kyšice

Před dvěma lety jsem sehnal za přemrštěnou cenu ochočeného, ručně dokrmeného papouška amazónka černotemenného. Byl to nádherný pták s přezdívkou "klaun". Přivezl jsem si ho domů za tričkem, byl tak ochočen, že nikdy nekousl a všechny nás bavil svými kousky a svou milou hravou povahou. Byl jsem v té době na návštěvě u chovatele a zaujalo mě, že má u svých papoušků místo větví provazy a papouškové se na nich houpou a krásně chodí.....

CHOV EXOTICKÝCH VTÁKOV V BYTE

Autor: Peter Hok – Martin

V bytoch sa najčastejšie stretávame s chovom anduliek, kanárikov a zebričiek v zakúpenej klietke, nie často ideálnej veľkosti a už vonkoncom nie vhodného tvaru. Aj keď v obchodoch sú k dispozícii klietky najrôznejších tvarov a veľkostí s množstvom oblúkov, výstupov alebo aj okrúhleho tvaru. Tieto klietky môžu pôsobiť zaujímavo, no pre chov vtáctva nie sú najvhodnejšie.....

ANTONÍN KOREC - PADESÁTILETÝ

Autor: Ing. Jiří Čumíček – Frýdek- Místek

Dne 29.8.2003 se dožil významného životního jubilea 50 let nestor chovatelů ptáků, přítel Antonín Korec z Petrovic nad Úhlavou. Tonda se začal zabývat chovatelstvím již v mládí, kdy jej k tomuto krásnému koníčku přivedl jeho otec Antonín Korec st., který byl úspěšným chovatelem zpěvných kanárů a tato záliba ho provázela až do konce života. Mladého Tondu zajímalo vše živé, a tak se stal v průběhu let všestranným chovatelem zvířat, počínaje ptáky, přes králíky, holuby, drůbež, vodní drůbež, ovce, kozy, psy až po lamy. Mnohé z těchto zvířat můžeme dnes vidět v ohradě u jeho rodinného domku nebo v zahradě, kde je každá část pozemku využívána k chovu. Zvláště lamy jsou oblíbenou atrakcí pro cestující, kteří projíždějí vlakem nebo autem z Klatov do Nýrska.....

LIZARD

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Původ lizarda není v žádném případě zcela jasný a je mnoho důvodů pro dvě rozdílné verze jeho vzniku. Každá skupina zastánců jedné nebo druhé teorie má po ruce mnoho argumentů, proč právě jejich názor je ten správný. Snad je to způsobeno nejasnostmi z dávných dob nebo nevěrohodností historických pramenů a v dnešní době je velmi těžké se pravdy dopátrat. Abych seznámil čtenáře, musím objasnit obě teorie . Jedna a patrně ta správná je, že lizard vznikl mutací z divokého kanára. Druhá.....

SESTAVOVÁNÍ KOLEKCÍ KANÁRŮ NA VÝSTAVY

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Naše chovatelství v současnosti nepochybně prochází velmi těžkým obdobím a to se odráží na počtu výstav okrasného ptactva jak místních, tak okresních. Zní až neuvěřitelně, že dříve se konala výstava při každé místní chovatelské organizaci. Výstavy mizí z našeho okolí a pokud nenastane výrazná změna, zbudou opravdu jen ty největší, jako je olomoucká EXOTA či speciální klubové výstavy a víc nic.....

MOTÝLCI – ROD URAEGINTHUS

Autor: Petr Podpěra - Praha

Jde samozřejmě o drobné ptáky z čeledi Estrildidae, česky astrildovitých. Jejich rodové jméno motýlek je převzato z němčiny, která je zná pod jménem Schmetterligsfink nebo Schmetterlingsastrild. České pojmenování motýlek použil nejdříve s největší pravděpodobností profesor Janda, takže jde o jméno opravdu hodně staré a dnes všeobecně vžité. Koncem devatenáctého století na výstavách v Občanské besedě v Praze bylo použito jméno Kordonblé, což bylo převzato z angličtiny, kde se ptáci rodu Uraeginthus, tedy motýlci, nazývají Cordon-bleu. Jak to tak vypadá, bylo toto jméno nejspíše přeneseno z francouzštiny. Zdá se, že ptáčníci té doby pokládali první základní kameny jednotné Evropy.....

PANENKA BĚLOHLAVÁ

Autor: František Kohlíček – Praha

Tento asi 10 cm dlouhý ptáček je domovem na Sumatře, Jávě, Molukách a Malajském poloostrově. Jeho zbarvení je celkem jednoduché, kromě bílé hlavy, hrdla a šíje je celé tělíčko zbarveno v různých odstínech hnědé barvy. Nožky a zobák jsou šedočerné. Ptáci jsou vždy uhlazení a působí velice elegantním dojmem.....

ZEBŘIČKY (3) – SVĚTLEHŘBETÁ A MRAMOROVÁ

Autor: Josef Piskora – Rychnov n. Kněžnou

Podle Steinera se tento barevný ráz objevil v roce 1954. Počátkem sedmdesátých let se na uvedenou mutaci zapomnělo, pak se objevilo v Holandsku a Belgii několik exemplářů na výstavách a během několika let získali ptáci velkou oblibu. Vlna zasáhla i ostatní země a dnes je tento barevný ráz chován v dobré kvalitě. Název světlehřbetá dává domněnku tmavého ptáka se světlými zády.....

TUKANI A ARASARIOVÉ II.

Autor: RNDr. František Hanák - Přerov

Tyto druhy velehorských, horských i podhorních zástupců čeledi tukanovitých jsou neobvyklí a pozoruhodní ptáci. V zajetí se začali objevovat teprve v nedávné době, zvláště v zoologických zahradách. Dříve se řadili do jednoho rodu (Andigena). Rod Baillonius je skutečně odlišný od rodu Andigena jak zbarvením, tak velikostí zobáku a biotopem. Dříve se mu v českém názvosloví říkalo tukan, nyní je nazýván arassari, s nimiž ho pojí některé morfologické znaky. Systematicky stojí na přechodu mezi arassari a tukany.....

HOLUB CELEBESKÝ

Autor: Zdeněk Říha – Vyškov

Holub celebeský má v přírodě svůj domov na indonéském ostrově Celebes. Je zařazen mezi tzv.zemní holuby, poněvadž většinu času ve dne se pohybuje na zemi. Sbírá zde různá semena a drobné bezobratlé (brouky, hmyz, červy, housenky apod.). Jedná se o většího exotického holuba. Velikostí se přibližuje středně velkým plemenům holuba domácího.....

KŘEPELKA KORUNKATÁ

Autor: Bedřich Gavenda – Domaželice

Tato křepelka patří k nejkrásněji zbarveným v drobných kurovitých. Kohout je tmavomodrý s kovovým leskem, zobák, okruží oka a nohy má korálově červené, čelo modré, nad ním bílý pásek a do široka rozevřenou chocholku rezavé barvy. Slepička má základní barvu trávově zelenou, hlavu a krk šedý, zobák černý a nohy červené. Na čele má až do týla sahající pírko, vlastně jen „chlup“ tvořící chocholku.....

CHOV A ODCHOV ZOBOROŽCE KAFERSKÉHO V ZOO OLOMOUC

Autor: Roman a Barbora Mieslerovi

Zoborožec kaferský (Bucorvus leadbeateri) je jedním ze dvou druhů pozemních zoborožců, kteří obývají savany subsaharské Afriky (druhým je zoborožec havraní (Bucorvus abyssinicus)). Oba dva zástupci rodu Bucorvus náleží do čeledi Bucerotidae, která zahrnuje nejméně 58 druhů zoborožců. Čeleď Bucerotidae je téměř rovnocenně rozdělena na druhy vyskytující se v Africe (28 druhů) a Asii (30 druhů). Téměř všechny druhy žijící v Asii se vyskytují v pralesích a jsou plodožravé.....

VETERINÁRNÍ PORADNA - PŘÍPRAVA PTÁKŮ NA VÝSTAVY

Autor: MVDr. Ľubica Nečasová – Praha

Blíží se čas, kdy se chovatelé budou moct pochlubit svými odchovy na výstavách ptactva. Výstavy jsou příjemným společenským setkáním chovatelů a v nemalé míře slouží k propagaci chovatelství v očích ostatních návštěvníků. Lze však předpokládat, že pro naše opeřence jsou méně příjemnou součástí života. Chytání, přeprava a pobyt na výstavě působí ptákům nemalý stres a zátěž celého organizmu. Je proto žádoucí připomenout si několik skutečností, které s vystavováním ptáků souvisejí.....

PRAVIDELNÉ RUBRIKY

Právní poradna, chovatelská setkání, informace pro chovatele a mnoho dalšího.....

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz