Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 06/2008

vyšlo v červnu 2008

Záchrana karibských amazoňanů (1)

Autor: Redakční rada

Většina z četných druhů karibských amazoňanů zůstává v chovatelství poměrně neznáma. Nicméně v posledních dvaceti letech se tu a tam o nich objeví informace v odborných časopisech. Každý z těchto druhů žije vždy na jediném ostrově, z nichž některé se stávají významnými turistickými destinacemi. S rostoucím počtem turistů, kteří míří do této oblasti, má možnost čím dál více lidí sledovat v přírodním prostředí život těchto úžasných ptáků. Pro mnoho milovníků papoušků je právě tento okamžik nejsilnějším zážitkem z celé dovolené. V 80. letech minulého století nebyly prognózy pro amazoňany nijak příznivé. Druhy, které žijí na ostrovech, jsou extrémně zranitelné a mohou rychle vyhynout. Všude, kde je vyšší hustota lidského osídlení, provádí člověk tak významné zásahy do přirozeného prostředí papoušků, že se jejich populace katastrofálně snižuje. Karibské ostrovy jsou toho dobrým příkladem. Naděje však umírá poslední. Je dokázáno, že lidé a papoušci mohou žít společně a že papoušci mohou přežívat i v omezeném životním prostoru. Zároveň se nabízí otázka, zda je možné zachovat a chránit hnízdiště papoušků i při rostoucím lidském osídlení těchto ostrovů.

I. odchov lori škraboškového v ČR

Autor: Mgr. Jan Sojka - Horka nad Moravou (CZ)

Lori škraboškový patří mezi vzácně chované zástupce rodu Eos. V odborné literatuře o tomto vzácném druhu papouška příliš informací nenalezneme, takže ve zkratce o něm uvedu několik údajů. Velikost tohoto papouška se pohybuje okolo 24 cm, je tedy nejmenším představitelem rodu Eos. Popisem se zabývat nebudu, neboť fotografie u článku nám řeknou mnohem více. Rozdíly mezi pohlavím nejsou viditelné. Mladí ptáci mají opeření méně zářivé, peří na škrabošce je tmavě modré a není tak zářivé jako u dospělců. Zobák je u mláďat tmavší s černou špičkou, která ve stáří cca 4 měsíců zesvětlá. Lori škraboškový žije v Indonésii na ostrově Ceram v horských lesích ve výšce od 1 500 až do 3 000 m nad mořem. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se jedná o druh poměrně odolný vůči chladu, neboť i v zimě, kdy teplota klesala pod bod mrazu, ptáci vylétávali do venkovní voliéry. Pokud jde o povahu loriů škraboškových, jedná se o ptáky velice temperamentní, řekl bych až divoké (ve srovnání s jinými druhy loriů ). Jsou to vynikající letci, a pokud jde o hlučnost, řadil bych je spíše mezi druhy méně hlasité.

Zkušenosti s chovem agapornise oranžohlavého

Autor: Andrea Jacobsen – Dánsko

S chovem papoušíčků rodu Agapornis jsem začal v roce 1993, v té době jsem však o chovu agapornise oranžohlavého přímo neuvažoval. Pro chovatele je snad možná s výjimkou agapornise zelenohlavého (Agapornis swindernianus) právě tento pták opravdovou výzvou. Svůj první pár, o němž budu mluvit i v tomto článku, jsem si pořídil ve švédském Göteborgu v roce 2003. Na inzerát jsem narazil náhodou na internetu a ačkoliv byla jejich cena poměrně vysoká, rozhodl jsem se je koupit. Prodávající mi sice tvrdil, že tento pár již měl ve venkovní voliéře mláďata, k takovým přesvědčivým tvrzením je však vždy třeba přistupovat s obezřetností. Ptáky jsem přivezl v naprostém pořádku a umístil jsem je do chovného boxu o rozměrech 80 x 40 x 30 centimetrů. Životní prostor se jim oproti tomu, jaký měli ve Švédsku, zmenšil, zdálo se však, že jim to postačí. Co se týče krmení, je téměř nemožné získat od chovatelů přesné informace. Názory se v tomto bodě dost rozcházejí. U mě se jim dostalo téhož zacházení, téže péče a téže stravy jako ostatním mým agapornisům (směs pro velké papoušky bez slunečnice od „Marimana“).

Aktuality z Loro Parque

Autor: Dr. M. Reinschmidt - Loro Parque

Loro Parque Fundación měl velmi úspěšný start do nové chovné sezóny. Okroužkovali jsme již více než 250 mladých ptáků. Když první pár kakaduů růžových seděl na oplozených vejcích, vyhlédli jsme v polovině února ve velké výstavní voliéře kakaduů v Loro Parque z naší šestičlenné skupiny mladých kakaduů růžových další pár. Sameček byl v tu dobu sotva tříletý, samička sotva dva roky stará. Ptáky jsme umístili do velké voliéry v chovné stanici v „La Vera“, kde je chováme ve společnosti páru kakaduů havraních (Calyptorhynchus banksii) a čtyřmi mladými kakaduy přilbovými (Callocephalon fimbriatum). Ani ne o šest týdnů později seděl pár na oplozené trojsnůšce mezi všemi těmito mladými ptáky. Kromě toho máme již vylétlé mladé kakaduy inka (Cacatua leadbeateri), naholící (C. sanguinea), žlutočečelaté aruské (C. galerita eleonora) a líhnou se nám kakaduové šalomounští (C. ducorpsii).

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz