Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 06/2002

vyšlo v červnu 2002

POSTŘEHY Z CHOVU ARY ZELENOKŘÍDLÉHO

Autor: -red-

Redakce časopisu Nová EXOTA ve zkrácené a upravené podobě přeložila článek americké chovatelky Sally Hookové, která v něm popisuje své patnáctileté zkušenosti s chovem ary zelenokřídlého. Svůj článek začíná slovy: 'Na tyto mírné giganty je v chovu spolehnutí a jsou i výbornými rodiči.....

ODCHOV AYMARY ŠEDOPRSÉHO V ČR

Autor: M. Zemánek, Ing.V. Vlček - Brno

Současně s aymary citronovými se nám podařil i odchov aymarů šedoprsých. Poněvadž tyto aymary chováme ve stejných podmínkách jako aymary citronové.....

ODCHOV PYRURY ČERNOHLAVÉHO BRAZILSKÉHO

Autor: Ladislav Trávníček - Svádov

Pár je umístěn v kleci o rozměrech 70 x 70 x 70 cm ze všech stran volné (stejné u všech chovaných pyrurů). Ke kleci je při-pevněna budka o rozměrech 25 x 25 x 40 cm s otvorem pro vlet o průměru 5 cm, který si ptáci sami upravili.....

PAPOUŠCI DLOUHOKŘÍDLÍ - PAPOUŠEK KAPSKÝ

Autor: -zep-

Výskyt: pohoří Dračí hory - pás podél jihovýchodního pobřeží Jižní Afriky - JAR, Svazijsko. Je životně závislý na lesích s převažujícím porostem stromů Podocarpus (hlavně P. falcatus) - nocoviště, zdroj potravy a hnízdní dutiny. V současnosti v JAR jen několik posledních vhodných ploch (ostrůvků) lesa s převahou zmiňovaných stromů.....

ŽAKOVÉ A JEJICH PROBLĚMY II.

Autor: -red-

Zatímco někteří chovatelé zaznamenali velké úspěchy v chovu afrických šedých papoušků (dále již jen žaků), jiní s nimi naopak 'bojují'. Redakce časopisu Nová EXOTA tedy připravila ze zahraničních zdrojů krátký článek, který se zabývá některými specifiky v chovu žaků.....

LORI MOŠUSOVÝ V MÉM CHOVU

Autor: Pavel Abrahám - Klášterec n. Ohří

Tento poměrně vzácný, středně velký lori svou barevností nepředčí lorie mnohobarvé rudopáskové, tříbarvé či jiné lorie, zato ale zaujme chovatele svými povahovými vlastnostmi. Pozorovat tyto překrásné drobečky v průběhu 'pracovního' dne.....

LUTINO A ALBINO MUTACE ROZELY PENANTOVY

Autor: Kopřiva Petr - Dolní Dunajovice

V poslední době se u některých předních chovatelů mutací v západní Evropě začínají objevovat velmi atraktivní mutace 'penantů' - lutino, růžové albino a krémové lutino. Jelikož první dvě z uvedených mutací se mi podařilo odchovat, chtěl bych čtenářům Nové EXOTY ukázat

NEOFÉMA KLUB ČR

Autor: Jiří Vosika - Jablonec n. Nisou

Činnost klubu je zaměřena zvláště na zkvalitňování chovu neofém, odchovávání nových mutačních ptáků, přednáškovou činnost z oblasti genetiky neofém i vete-rinárního lékařství.....

CHOV KANÁRŮ V EXOTICKÉ ASII

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

V srpnovém čísle časopisu Cage & Aviary Birds seznamuje Tony Tilford anglické chovatele kanárů s tím, že ani na tak vzdáleném místě, jakým je pro Evropana bezesporu Indonésie, není kanár tvorem neznámým.....

MUTACE PÁSOVNÍKŮ II.

Autor: František Kohlíček - Praha

Mutace pásovníka krátkoocasého Tento pásovník je podstatně méně chován, i když nároky na chov jsou zcela identické s pásovníkem dlouhoocasým. Ptáci se vyznačují tím, že mají zobák černý a mají krátký ocas bez prodloužených ocasních per. Celková délka se pohybuje.....

SNOVAČ RUDOZOBÝ

Autor: Lawrence Nichols - JAR, překlad: Mgr. Jan Sojka

Každoročně hynou miliony snovačů rudozobých kvůli farmářům a jejich ochraně plodin. Doslova miliony jich jsou každým rokem zabity. V roce 2000 jen v samotné Jižní Africe bylo usmrceno 38 705 000 snovačů v období pouhým pěti měsíců, od srpna do prosince.....

TANGARA VLAŠTOVČÍ - BIOLOGIE A CHOV

Autor: RNDr. František Hanák - Přerov

Tangara vlaštovčí (Tersina viridis), někdy zvaná také tangara zelená, byla dříve zařazována do samostatné čeledi Tersinidae. Současné checklisty ji nově začleňují jako jediný druh podčeledi Tersininae čeledi tangarovitých.....

JAPONSKÁ PREPELICA

Autor: Jozef Krištan - Soľ

Patrí k najneskôr vyšľachteným druhom hrabavej hydiny. Napriek tomu dosahuje prekvapujúce úžitkové vlastnosti, ktoré jej dávajú veľké šance uplatniť sa v drobnnochovoch, ale aj veľkochovoch.....

ČLUNOZOBEC AFRICKÝ

Autor: RNDr. František Hanák

Člunozobec africký je jediným monotypickým druhem čeledi člunozobcovitých (Balaenicipitidae) z řádu brodivých (Ciconiiformes). I když čeleď člunozobcovi-tých vykazuje morfologickou a etologickou příbuznost s volavkami, čápy, kladivouši a pelikány, analýza DNA naznačuje určitou příbuznost pouze s pelikány.....

PTAČÍ PARK V TUNISKÉ SOUZE

Autor: Mgr. Vladimír Vachutka, Olomouc

Před třemi lety jsem navštívil přímořský stát Tunisko, kde jsem sbíral různé poznatky z oblasti biologie a geografie. Jako každý člověk, který má určitý zájem, tak i já jsem uvítal možnost navštívit místní ptačí park a trošku zjistit, jak je na tom chov exotického ptactva právě zde.

PRÁVNÍ PORADNA - DVOULETÁ ZÁRUKA

Autor: Mgr. Blanka Tomančáková

S účinností od 1.1.2003 dochází k některým změnám ustanovení občanského zákoníku, která upravují prodej zboží v obchodě. Změny byly vyvolány potřebou zajištění souladu těchto ustanovení se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží.....

VETERINÁRNÍ PORADNA - DIAGNOSTIKA NEMOCÍ PTÁKŮ

Autor: MVDr. Lubica Nečasová

Ptačí pacient ve veterinární ordinaci znamená pro lékaře vždy složitější práci než ostatní běžné druhy malých domácích zvířat. Většina ptačích nemocí nemá natolik specifické příznaky, aby mohl veterinář určit diagnózu na základě jednoduchého klinického vyšetření. Navíc mají ptáci přirozený sklon a schopnost.....

ORNITA 2002

Autor: Pavel Forisch

Dlho sa vlečúce peripetie okolo poriadania celoštátnej výstavy ORNITA 2002 nám v konečnom dôsledku spôsobili veľmi vážne organizačné problémy, ktoré sme museli rázne prekonávať.....

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz