Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 03/2013

vyšlo v březnu

Papoušci Madagaskaru

MVDr. Lubomír Palkovič – České Budějovice

Na Madagaskaru žijí tři druhy papoušků – vaza velký, vaza malý a agapornis šedohlavý. U každého z nich je kromě nominátní formy popsán jeden poddruh. Tak jako většina endemitních živočichů obývajících Madagaskar, jsou dnes také všichni zdejší papoušci ohroženi vyhubením. Situace je o to vážnější, neboť se žádný z nich nedaří spolehlivě držet v lidské péči a v dostatečném počtu odchovávat jeho mláďata. Počty těchto vzácných madagaskarských endemitů povážlivě klesají jak v přirozeném prostředí Madagaskaru, tak v chovatelských zařízeních na celém světě.

Na čtvrtém největším ostrově světa Madagaskaru se vyskytuje celkem šest zástupců z čeledi papouškovitých. Největší z nich je vaza velký, vyskytující se zde jako nominátní vaza velký východní – Coracopsis vasa vasa a poddruh vaza velký západní – Coracopsis vasa drouhardi...

Agapornis šedohlavý

Ing. Václav Podpěra, CSc. – Praha

O chov agapornisů šedohlavých jsem se začal zajímat v roce 2007. V této době došlo v rámci Evropské unie pod záminkou zabránění přenosu a šíření ptačí chřipky k radikálnímu omezení dovozů exotických ptáků z třetích zemí, tj. ze zemí mimo EU. Bylo zcela jasné, že mnohé druhy ptáků do této doby běžně dovážené se ocitnou na pokraji vymizení z evropských chovů. Zabránit tomu může pouze cílevědomá práce chovatelů, tak jako tomu bylo po zákazu vývozu ptáků z Austrálie v roce 1894. Výsledkem tohoto opatření bylo, že se cena australských druhů exotů zvýšila, což podpořilo snahu chovatelů o jejich chov, a dnes jsou tyto druhy ptáků v mimoaustralské populaci stabilizovány a jejich počty mnohdy přesahují stavy v přírodě.

Protože mám prostorově omezené chovatelské možnosti, padla volba právě na agapornisy...

Aymara pruhovaný – začíná další chovatelský level?

RNDr. Martin Smrček – Praha

Asi deset let pečlivě sleduji (v prvních letech jako aktivní účastník – chovatel) snahu o chov nových mutací aymarů pruhovaných. Jsem pravidelně v kontaktu s několika chovateli, kteří tvoří špičku v chovu mutací aymarů v Evropě, a dostávám od nich řadu obrázků a novinek. Přestože jsem očekával rychlý nástup a šíření novinek, něco stále vázne.

U nás se chovatelé aymarů pohybují poslední deset let po vyjetých kolejích. Vedle přírodně zbarvených ptáků vidíme v nabídce mutaci recesivní vázanou na pohlaví lutino, autosomálně recesivní modrou a vedle nich autosomálně neúplně dominantní tmavou. Kolem roku 2000 se v Belgii objevila mutace zvaná od počátku všelijak, nakonec se název ustálil na edged – lemovaná (neúplně dominantní vázanou na pohlaví). Chovatelé aymarů už dnes vědí, jak se tyto mutace chovají. Přesto si dovolím krátkou rekapitulaci...

Úspěšný odchov kakadu Goffinova

Galin & Valentina Ganevi – Bulharsko

Náš pár kakadu Goffinových jsme získali do chovu v roce 2007. Jednalo se o rok a půl staré papoušky. V následujících třech letech byli chováni v různých klecích a voliérách, aby se ptáci lépe aklimatizovali a uvykli našemu prostředí. S našimi „gofiny“ byl od počátku velký problém s krmením. U předchozího majitele byli naučeni pouze na slunečnici a jakákoli jiná strava jim byla zcela cizí a ptáci ji zarputile odmítali. Nicméně po čase jsme je naučili přijímat pestřejší potravu včetně naklíčených zrnin, ovoce a zeleniny.

Pro ptáky byly přichystány dva typy hnízdních budek. Jedna – přírodní kmen a druhá zhotovena z desek o základně 30 x 30 cm, výšce 60 cm a velikosti letového otvoru 10 cm. Začátkem roku 2011 se ptáci začali intenzivně zajímat o hnízdní budku vyrobenou z desek a počali si ji „upravovat“ k obrazu svému...

Okénko z cest - Madagaskar

MVDr. Lubomír Palkovič – České Budějovice

Madagaskar je čtvrtý největší ostrov na naší planetě. Od okolních kontinentů je izolován minimálně 160 milionů let. Za tuto dobu se na něm vytvořil jedinečný a neopakovatelný svět. Madagaskar je ostrov s nejvyšším stupněm endemismu. Devět z deseti zdejších rostlinných a živočišných druhů se nevyskytuje nikde jinde na Zemi.  Nikde jinde na Zemi však dnes nedochází k tak rozsáhlé a nenapravitelné devastaci přírody jako právě zde. Unikátní životní prostředí Madagaskaru a v něm žijící živočichové mizí doslova před očima.

Madagaskar je ostrov jen o málo větší než Francie. Leží ve vodách Indického oceánu na východ od jižní Afriky. Ačkoliv má nejblíže k africkému kontinentu, má s ním společného jen velmi málo. Ostrov byl osídlen před 2000 lety jako poslední větší úsek zeměkoule...

Sfarbenie hláv a zobáka u amadín Gouldovej

Marek Buranský – Nové Zámky

U amadín Gouldovej žijú v prírode 3 farebné variácie s prírodným sfarbením tela. Sú to exempláre s červenou hlavou (červená špička zobáka), s čiernou hlavou (červená špička zobáka) a so žltou (oranžovou) hlavou (žltá špička zobáka). Ak by sme teda do detailov skúmali aj sfarbenie špičky zobáka v spojitosti so sfarbením hlavy, potom je potrebné uviesť, že existujú 4 typy, tie, ktoré som už spomenul a štvrtý, kde je čierna hlava so žltou špičkou zobáka. Základné sfarbenia, teda červené, čierne a žlté ostávajú fenotypovo len 3.

Otázkou je, ktorá z nich je najpravdepodobnejšia nominátna (pôvodná) forma, alebo naozaj máme dočinenia s tromi rozdielnymi druhmi či poddruhmi? Toto je však téma na iný článok. Aby sme však pochopili tieto tvrdenia, poďme si niečo bližšie povedať o typoch peria a pigmentoch, ktoré tvoria sfarbenie peria na hlave...

Hýlové rodu Pyrrhula (1)

Petr Podpěra – Praha

Tento rod pěnkavovitých ptáků je u ornitologů i chovatelů natolik v povědomí, že bychom si mohli myslet, že o těchto ptácích víme všechno. To je hrubý omyl. Měli bychom mít neustále na mysli ono slavné Sokratovo: „Vím, že nic nevím!“ Kdosi mě jednou nabádal, abych psal do článků i historky, lepší se pak čtou. Tady se to bude hodit.

Všichni z nás, kteří z nějakých důvodů chytali a drželi v klecích naše ptáky, vědí, že naši hýlové bývají v postavách téměř na vlas stejní. Občas se však objeví hýl na první pohled menší postavy. Výrazně menší. Václav Jakubíček, známá postava mezi lidmi, kteří kroužkují ptáky, přijel jednou z léčebného pobytu v Piešťanech a jako hlavní událost, kterou v lázních zažil, vyprávěl, že se mu tam podařilo chytit tohoto malého hýla. Já jsem jej v přírodě bohužel nikdy neviděl, proto jsem se ptal jednoho, který dělal svou disertační práci právě o hýlech: „Nevěděl bys, náhodou, odkud vlastně jsou ti malí hýlové?“...

I. odchov zoborožce bělovlasatého v ZOO Zlín

Václav Štraub a kol. – ZOO Zlín

Zoborožec bělovlasatý je středně velkým druhem zoborožce, jehož větší tělesná délka je dána především dlouhými ocasními pery. Také díky nim je velmi obratným letcem. Zbarvení je nenápadně černobílé, s bílou chocholkou, která se táhne od kořene zobáku až k temeni. U obou pohlaví jsou na krku růžové nažiny, které však bývají zřetelnější hlavně v době toku.

U tohoto druhu rozeznáváme tři poddruhy (T. a. albocristatus, T. a. cassini, T. a. macrourus), které se liší především rozsahem bílého opeření na hlavě a krku a rozdílným zbarvením zobáku. Vyskytuje se v centrální Africe od Rovníkové Guiney po Ugandu, v nížinných stálezelených pralesích. Nejvýše byl pozorován na Mount Kivu ve výšce cca 1500 metrů nad mořem. I díky relativně velkému areálu rozšíření se o zoborožci bělovlasatém uvádí, že je druhem málo dotčeným...

Vodní ptáci Madagaskaru

Petr Bednář – Přelouč

Čtvrtý největší ostrov světa Madagaskar se před 160 miliony let oddělil od východní Afriky. Dnes je již od Afriky vzdálen 400 km a každým rokem se vzdaluje o 2 cm. Fauna i flora jsou jedinečné. Nejznámějšími zástupci fauny jsou lemuři, kteří se mimo tuto oblast nevyskytují, bodlíni, příbuzní našim ježkům, a další. Např. nejvíce druhů chameleonů bylo popsáno z tohoto ostrova. I flora je daleko bohatší než v jiných oblastech Země. Zatím bylo popsáno na 10000 druhů rostlin i endemických.  Před asi 2000 lety na ostrově přistáli první lidé.

Zde bych se však chtěl zabývat ptáky. Na celém ostrově bylo zjištěno asi 260 – 280 druhů ptáků, z toho jich zde hnízdí 204. Řada z nich tvoří endemickou rasu druhu. Endemických druhů bylo napočítáno asi 130 ve 33 – 37 rodech, dle použité systematiky. V poslední době byla řada ras povýšena na druhy a ne vždy jsou systematikové za jedno v zařazení do rodů či čeledí nebo řádů...

Veterinární poradna - Znáte zdravotní rizika pozinkovaného pletiva?

Jan Potůček - www.ararauna.cz

Pozinkované pletivo je vůbec nejčastějším materiálem pro stavbu venkovních voliér. Zinek je ale pro ptáky toxický a při akutních či chronických otravách může vést až k úhynu. Na druhou stranu si ale většina chovatelů nemůže dovolit investovat do alternativních materiálů, které jsou podstatně dražší – nerezové pletivo vyjde na víc než dvojnásobek a pletiva ošetřená práškovou barvou také nejsou bez zdravotních rizik. Jak se tedy vyvarovat největších rizik a co podniknout v případě, že k otravě zinkem už došlo?

Předně je třeba upozornit, že pozinkované pletivo není vždy zdravotně závadné. Rizikové jsou jen zcela nové voliéry nebo naopak přestárlé pletivo. „Jde o nerovnosti, tenké odchlipující se drátky, dešťovou vodu, která stéká po pletivu do napáječky (dešťová voda má kyselé pH a uvolňuje zinek, který se pak v misce může významně nakoncentrovat). Obecně platí, že nejrizikovější je příliš nové a příliš staré pletivo,“ potvrzuje veterinářka Veronika Grymová z brněnské kliniky Avetum...

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz