Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 02/2011

vyšlo v únoru 2011

Chov eklektů různobarvých šalomounských

Kuś Marcin – Radlin

Mí ptáci zimují ve voliéře, v níž v zimě teplota občas klesá na 2 – 5  °C – v takových podmínkách mohou přezimovat jen dospělí ptáci, mladí do druhého roku života by to nevydrželi. Snažím se je otužovat, aby si zvykali na nižší teploty. Provádím to tím způsobem, že roční mláďata tráví zimu v místnosti, kde teplota neklesá pod 15 °C, dvouletí ptáci si už pak poradí s desetistupňovou teplotou.

Všichni moji eklektové mají rádi, když na ně stříkám vodu z postřikovače. Ale to se netýká hnízdního páru – samička vůbec nechce být postříkána vodou, samec sice toleruje, ale netěší ho to (moji amazoňané reagují zcela jinak, už když vidí postřikovač, roztahují křídla a zavěšují se na pletivu). Protože v době hnízdění jsou eklektové poměrně hluční, držím je v místnosti, kde je též sluneční světlo, ale přes sklo, které má za úkol chránit sousedy před jejich hlučností.

Odchov neofemy modrohlavej – lutino mutácie

Peter Gális – Bošany

Chovu  exotického vtáctva a papagájov sa venujem už viac rokov a vyskúšal som si odchovy viacerých druhov papagájov. Prvými neofémami v mojom chove boli prírodne sfarbené neofémy bourkové. V tej dobe som ešte nemal toľko skúseností s chovom tohto druhu papagájov ako v súčasnosti. Od daného páru som nedosiahol odchov. To ma však neodradilo a nasledovali ďalší zástupcovia tohto druhu a aj prvé odchovy. Z neofém ma najviac zaujali práve neofemy modrohlavé. Najprv to boli prírodne sfarbené vtáky, ktoré som následne úspešne aj odchoval a začal som sa zaujímať o mutácie tohto druhu.

Prvýkrát som lutino mutáciu zahliadol  v Uherskom Hradišti a okamžite som ich kúpil.
Nakoľko som mal už skúsenosti s neofémami bolo mi jasné, že s dvoma jedincami sa nedá vytvoriť chovná línia. Postupne som poskupoval lutiné a štiepiteľné vtáky po  burzách a chovateľoch u nás i v zahraničí. Ich počet sa rozrástol na 17 kusov a ja som sa tešil na jar. Zostavil som  8 párov, ale v sezóne 2008 som odchoval len 1 lutino.

Jak chovat agapornise růžohrdlé

Tadeáš Příhoda – Třemošná

Chovám zatím devět párů celoročně v místnosti 2,5 x 4,5 m. V létě nahrazuji okno mříží s pletivem, přes zimu je místnost temperována, protože u stropu vedou dvě trubky ústředního topení, takže teplota i při největších mrazech neklesá pod 7 °C.

Časové spínací hodiny mám přes zimu nastaveny ráno od 5 do 7 a večer od 16 do 21 hodin. S prodlužujícím se dnem na jaře postupně zkracuji dobu svícení až do dubna, kdy přestávám svítit úplně.

S vlhkostí jsem měl zpočátku při líhnutí problémy, ale nyní vždy rosím budky zevnitř teplejší vodou mechanickým rozprašovačem. Agapornise chovám v klecích 100 x 50 x 50 cm po párech. Klece jsou bednové, budky ležaté 25 x 17 x 17 cm, zavěšené zvenku. Mám též nemocniční klec se žárovkou a roštem na propadávání trusu, která se mi osvědčila při nákupu nových ptáků nebo při eventuelním onemocnění jedince.

O křížencích…

Jiří Syrovátka – Vlčnov

Již v úvodu svého článku musím podotknout, že k tomuto křížení došlo náhodně a nebylo cílem chovatele. Můj kamarád si vybudoval voliéru o rozměrech 5 x 8 x 2 m. V ní chová několik druhů australských papoušků, holoubků a hrdliček. Z australských papoušků chová p. nádherné, kouřové, červenokřídlé, královské, barnardy klonkurské, několik párů neofém v různých mutacích, papoušky zpěvavé rovněž v několika mutacích, holoubky diamantové v mutacích, hrdličky senegalské, poletují tu i kanárci. Tato voliéra funguje už několik let a daří se i odchovy. Ne vždy byly bezproblémové, ale zasáhl chovatel a jedince, kteří činili problémy, odstranil a nahradil novými.

Letos na jaře zasedly všechny páry a zdálo se být vše v pořádku. Ptáci obsadili budky, ve kterých hnízdili již v minulých letech.

Záznamy o chovu a obchodu

Mgr. V. Urbášek & I. Ambruzová, LL.M.

V tomto příspěvku se vracíme k povinnosti vedení záznamů o chovu a obchodu (či evidence chovu a obchodu), která vznikla na základě novely zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (dále jen „Zákon“).

Ustanovení § 24 Zákona stanoví povinnost vést záznamy o chovu a obchodu s ohroženými druhy živočichů spadajících do příloh A a B dle Nařízení Rady č. 338/97/ES (dále jen „Nařízení“). Podrobnosti ohledně vedení záznamů o chovu a obchodu pak podrobněji upravuje vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy (dále jen „Vyhláška“).


Ačkoliv povinnost vést záznamy o chovu a obchodu platí již od 7. července 2010, považujeme za přínosné se k této problematice vrátit s cílem shrnout zákonné požadavky a objasnit chovatelům, jakým způsobem je vhodné tyto záznamy vést tak, aby byla splněna jejich zákonná povinnost.

Okénko z cest: Ptačí kolekce ZOO Basilej

Ing. Vít Vojtíšek – Beroun

Basilejská zoologická zahrada byla veřejnosti otevřena 3. července 1874. Patří do kategorie městských ZOO a jejích 13 hektarů plochy je ze všech stran sevřeno městskou aglomerací. V době svého otevření vystavovala především místní faunu, jako je medvěd, rys, vydra nebo kozorožec. Od samého počátku měla úspěch a v roce otevření se s ní seznámilo 62 tisíc návštěvníků. Výjimečnost tohoto čísla podtrhuje fakt, že Basilej té doby měla 50 tisíc obyvatel. Téhož roku vznikla také přezdívka, která ji zůstala dodnes – Zolli.

Po 136 letech existence chová zhruba 650 druhů zvířat v cca sedmi tisících jedincích. Velká část uvedeného počtu ovšem připadá na ryby a plazy exotaria. Současná návštěvnost se pohybuje okolo 1 700 000.

Kaleidoskop informací

Redakce časopisu

V Evropě se v nedávné době objevilo několik zajímavých mutací amazoňanů. Velmi zajímavé mutace se vyskytly u amazoňana oranžovokřídlého (Amazona amazonica). Tou „běžnější“ je mutace skořicová, která byla dovezena do Evropy z volné přírody. Jeden britský chovatel takového jedince ve svém chovu drží, jedná se o samici. Pták je chován v zajetí již několik let, ale odchovu dosud nebylo docíleno.

Druhou zajímavou mutací a oproti předcházející skutečně raritní je mutace žlutá. Tato byla do Evropy importována z USA v počtu několika jedinců. V zásilce byly dopraveny tři žluté samice amazoňana oranžovokřídlého. Odchovu taktéž nebylo dosud docíleno, nicméně chovatel  zkouší samici nabídnout více samců, aby si sama vybrala. V loňském roce došlo ke spárování s jedním samcem, lze tedy předpokládat, že v letošním roce dojde k hnízdění a snad bude docíleno i odchovu.

Typy pro chovatele: Aloe vera v praxi

Miloš Máca – Jaroměřice n. Rokytnou

O Aloe vera a jeho příznivých účincích před časem publikoval příspěvek MVDr. Miloš Kelecsényi. Jelikož Aloe vera používám sám již pět let a v chovu papoušků  cca tři roky, chtěl bych jej doplnit o několik informací. Sukulentní rostlina Aloe roste na naší planetě přibližně v 250 druzích, ale jen několik z nich má léčivé účinky. Nejlepší kvalitu a možnosti nabízí Aloe vera (český název rostliny zní: aloe pravá, botanický Aloe barbadensis, Miller). Úspěšně se používá jak u lidí, tak u zvířat.

Rostlina Aloe vera musí růst minimálně tři roky, aby měla všechny hodnoty, jak bylo uvedeno MVDr. Kelecsényim. Hodně záleží na tom, jakým způsobem jsou listy Aloe vera zpracovány. Zdali se u zralých listů Aloe vera vymačká jen kvalitní dužina nebo se do čistého džusu mixují bez výběru celé listy.

Proč je to tak ?

Lubomír Veselý – Olomouc

O nových mutacích barevných kanárů bylo již napsáno mnoho pojednání, a přesto jsou stále pro naše chovatele zastřeni velkou neznámou. Naše chovatelská veřejnost se drží toho, co je osvědčené, a o chov nových mutací nemá mnoho lidí zájem. Může to být tím, že jejich cena je a nějakou dobu ještě bude na naše poměry vysoká, ale důvodem může být i neznalost jejich chovu po genetické stránce a možná i samotná neznalost jejich fenotypu. Pravdou je, že mnohé tyto mutace jsou i ve světě stále ještě ve stavu, řekl bych, jakési nedodělanosti. Po praktické stránce nejsou ještě všechny varianty prozkoumány, což znamená, že není známo, ze kterého spojení by měli vzejít nejpěknější ptáci a které kombinace jsou naopak nežádoucí, ať už se jedná o ptáky s klasickým nebo neklasickým melaninem nebo ptáky s různou strukturou opeření, nové mutace zkrátka ještě neřekly své poslední slovo.

Na druhé straně však tyto nové mutace skýtají nepřeberné množství možností „vyrobit si“ sám něco, co ještě není tak běžně mezi chovateli, a tím si dokázat jakousi samostatnost a nezávislost na nakupování chovného materiálu u nás nebo v zahraničí.

Z mého chovu (1)

Mojmír Brázdil – Lomnice nad Popelkou

Zvonci jsou dost robustní chlapíci s hromotluckým chováním. U mne museli ustoupit drobnějším a jemnějším svěřencům, nebylo pro ně dost místa. Jedině zvonci mají privilegium hnízdit výhradně ve voliérách, všem ostatním druhům nabízím podle možností buď voliéru, ať větší společnou pro víc druhů nebo menší pro jeden pár, ale stejně tak se zpravidla smíří i s klecí 40 cm hlubokou a 85 cm dlouhou.  

Na začátku 80. let jsme s kolegou získali jakousi kolekci mutačních ptáků. Ještě jednou jsem se jich po několika letech vzdal, abych pak zase znovu jejich chov obnovil. Jsou zajímaví především z pohledu názorné prezentace běžných mutací. S jejich odbýváním a prodejem je dost starost, nejsou našimi chovateli doceněni. O přírodně zbarvených pak vůbec nemluvě, totéž se týká i ptáků štěpitelných. Chovatelé tak vlastně před dalším poznáním schovávají hlavu do písku.

Úspěšný odchov snovače Napoleonova

Petr Malinský – Křižanov

První snovače Napoleony (pár) jsem si pořídil v únoru roku 2006. V létě nebyl samec příliš aktivní a pouze oplétal větvičky sisalovými vlákny ve venkovní voliéře. V roce 2007 se zlepšil, ale celé hnízdo přesto nepostavil. V červenci roku 2008 se tito snovači objevili ještě na burze v Přerově. Vybral jsem si dva nevybarvené kusy. Jeden Napoleon přepeřil přes zimu v krásného samce. V květnu roku 2009 jsem ho společně se samicí (z prvního páru) a nevybarveným kusem – zatím bez určení pohlaví – vpustil do voliéry 4,5 x 1 x 1,75 m (výška). Společně s nimi tam vypouštím každoročně pár stehlíků obecných (zaregistrovaných), amad tříbarvých a kruhooček kikuyu.

Samec začal brzy s pokusy postavit hnízdo. První se mu podařilo na borových větvích. Samička snesla dvě vajíčka, nasedla, ale snůška byla čistá. Druhé hnízdo postavil z nastříhaného sisalu přímo ve válci z pletiva určeného pro amady tříbarvé. Při stavbě hnízda jsem ho neviděl a nechápu, jak to mohl v tom válci zvládnout.

Chov a odchov zvonohlíkov mozambických

Pavel Forisch – Bratislava

K tomuto príspevku ma inšpiroval článok pána Petra Podpěru, ktorý vo svojom  seriáli  píše o zvonohlíkoch. V mojom chove sa vyskytovali len dva druhy z popisovaných zvonohlíkov. Zvonohlík sivý a mozambický. V 60 a 70 rokoch boli na vtáčom trhu častým artiklom dovozcov. Dovážali ich z odchytu a k nám sa dostávali prevažne mláďatá, ktoré dosahovali len dvojtretinovú veľkosť dospelého vtáka. Požadovala sa deväťdesiat dňová karanténa a počas nej  mnohé vtáčky docielili požadovanú veľkosť. Dospelé a dobre vyvinuté zvonihlíky boli umiestnené v záhradných voliérach o rozmeroch 2 x 2 x 4 m,  vysadené rýchlo rastúcimi kríkmi a  buksusmi v ktorých si zvonohlíky radi stavali hniezda.

Pohlavné rozlíšenie zvonohlíkov mozambických je veľmi výrazné. Samček má spodnú časť tela žiarivo žltú, ktorá nie je prerušovaná a siaha až pod spodnú čeľusť zobáka. Matnejšie sfarbená samička má na krku sivasté bodky,  ktoré jej tvoria „náhrdelník“. Veľkosť vtákov je 110 až 120 mm.

Ohrožení ptáci světa (5) – vrubozobí, hrabaví a měkkozobí

Ladislav Žoha – Sázava

Další díl našeho malého seriálu, který seznamuje s ohroženým světem ptáků ve volné přírodě, nás provede na první pohled nesourodou skupinou. Celkem tři rozdílné ptačí řády nemají z ornitologického pohledu nic společného, jediné spojení je to chovatelské. V naší zemi i jinde ve světě totiž existují specializované kluby, které sdružují chovatele právě těchto oborů chovatelství, v České republice je to Klub chovatelů bažantů, okrasného vodního ptactva a holoubků. Z tohoto hlediska jsem si i já dovolil v tomto díle spojit výše uvedené skupiny ptáků. Další výjimkou z našeho seriálu je i ta, že se nebude konat obvyklá cesta kolem světa, v dnešním článku se přidržíme právě kvůli různorodosti tématu obvyklého zoologického členění. Tak tedy – pojďme na to.

VRUBOZOBÍ
– řád vodních ptáků zahrnující obecně známé druhy, jakými jsou labutě, husy a kachny. Ohrožení většiny druhů plyne jednak z přímé ztráty životního prostředí, nicméně protože se jedná o druhy ve své většině přímo vázané na vodu, stačí k jejich zkáze „pouze“ znečištění vodních ploch, které ptáci využívají.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz